Archiwum dzienne: 18 listopada 2018

Akademia UDT dla dzieci

Klasa 2a uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego realizowanym pod hasłem Bezpieczne Dzieciaki, którego głównym celem jest budowanie świadomości zagrożeń, wynikających z niewłaściwej eksploatacji ogólnodostępnych urządzeń technicznych, zaznajomienie najmłodszych z rolą i zadaniami UDT w obszarze bezpieczeństwa technicznego w Polsce oraz promowaniu bezpieczeństwa technicznego wśród wychowawców i rodziców. Spotkanie przebiegało w formie interaktywnej zabawy przeplatanej […]