Akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

Dnia 13 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia odbyły się dwie akademie. Jedna obejmowała uczniów klas pierwszych, trzecich i siódmych, natomiast w drugiej akademii uczestniczyli uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum. Podczas obchodów Święta Szkoły uczniowie i nauczyciele uczestniczyli we Mszy świętej odprawionej w kościele pw. św. Stanisława. Uroczystą akademię zaszczycili rodzice, przewodnicząca Rady Rodziców, p. Ewa Łyś i zastępca przewodniczącej p. Arkadiusz Kadej.
Dyrektor szkoły, pani Magdalena Olszewska-Silna w swoim przemówieniu podkreśliła jak ważne zadania stoją przed nauczycielami. To oni kształtują młode pokolenia i mają wpływ na ich postawy. Podziękowała za sumienną i pełną odpowiedzialności pracę, życzliwość i poświęcenie. Życzyła siły i odwagi w pokonywaniu codziennych trudności oraz pogody ducha i zapału w dążeniu do celu. Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Ewa Łyś również złożyła serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pedagogom. Aleksandra Leszczyńska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, złożyła w imieniu uczniów najserdeczniejsze życzenia. Następnie odbyła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie z klas: 3a, 2a, 4b, 1a, w czasie której uczniowie przybliżyli fakty związane z Patronem Szkoły czyli Komisją Edukacji Narodowej. Cała społeczność szkolna wysłuchała wspaniałych piosenek w wykonaniu chóru szkolnego, do którego w tym roku należą uczennice z klasy 4b.
Tradycją stało się już, że w tym dniu wyróżniający się nauczyciele otrzymują odznaczenia, medale i nagrody. Z wielką radością informujemy, że Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: p. Jadwiga Chomacka, p. Ewa Jurzyk-Niedziółka, p. Dorota Kępa, p. Anna Nowak, p. Aneta Tomaszewska, p. Agnieszka Tomczyk-Gajewska.
Nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce zostali uhonorowani – dyrektor szkoły p. Magdalena Olszewska-Silna, nauczyciele – p. Anna Nowak, p. Małgorzata Ponikowska.
Nagroda Dyrektora Szkoły to wyraz uznania sukcesów i osiągnięć, jest podziękowaniem za włożony wkład pracy, zaangażowanie, twórczą i aktywną postawę. Nagrodę, z rąk Dyrektora Szkoły, otrzymali następujący nauczyciele: Urszula Borkowska, Jolanta Hardej, Małgorzata Jaroszczyk, Ewa Jurzyk-Niedziółka, Agnieszka Karpińska, Dorota Kępa, Jacek Kulicki, Paweł Kuligowski, Małgorzata Olczak, Weronika Paczuska, Joanna Pisarska-Knap, Beata Pniewska, Ewa Sławińska, Agnieszka Tomczyk-Gajewska, Andrzej Wojtowicz.
Tradycją szkoły jest wręczenie medalu Najsympatyczniejszemu Nauczycielowi Szkoły. W tym roku zaszczytne miano Najsympatyczniejszego Nauczyciela przypadło p. Dorocie Kępie. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content