Informacja o próbnym egzaminie gimnazjalnym

1) Próbny egzamin gimnazjalny odbędzie się w dn. 5.12.2017 (wtorek), 6.12.2017 (środa), 7.12.2017 (czwartek).
2) Nauczyciele powołani do pracy w komisjach i do dyżurów przychodzą do pracy na godz. 7.45.
3) Uczniowie klas III przychodzą do szkoły na godz. 7.45.
4) Uczniowie klasy I mają zajęcia według zwykłego planu zajęć.
5) Uczniowie klas IV, VII i II gimnazjalnych przychodzą do szkoły na 4. godzinę lekcyjną, która dn. 5.12.2017 (wtorek), 6.12.2017 (środa), zacznie się wyjątkowo później o godzinie 11.00) i mają zajęcia od 4. lekcji do ostatniej w swoim planie zajęć.
6) 7.12.2017 (czwartek) uczniowie klas IV, VII i II gimnazjalnych przychodzą do szkoły na 4. godzinę lekcyjną, która rozpocznie się jak zawsze 10.45.
7) Uczniów klas III ze względu na mające się odbyć po egzaminie lekcje nie obowiązuje strój galowy.
8) Egzamin rozpoczyna się o godz. 8.00.
9) Część humanistyczna we wtorek 5.12.2017 r. i matematyczno-przyrodnicza w środę 6.12.2017 r. zorganizowana będzie następująco:
Część I 8.00 – 9.00 (60 minut)
Przerwa 9.00 – 9.15 (15 minut)
Część II 9.15 – 10.45 (90 minut)
Przerwa 10.45- 11.00 (15 minut)
10) Część egzaminu z języka obcego zorganizowana będzie następująco:
Część I poziom III. 8.00 – 9.00 (60 minut)
Przerwa 9.00 – 9.15 (15 minut)
Część II poziom III.1 9.15 – 10.15 (60 minut)
Przerwa 10.15 – 10.45 (15 minut)
11) Świetlica w dniach egzaminu próbnego będzie czynna do godz. 11.00.
12) Obiady będą wydawane w zwykłych porach.
13) Uczniowie klas III powinni pamiętać o:
• konieczności wzięcia w dniach egzaminów legitymacji szkolnej,
• długopisów z czarnym wkładem,
• zakazie wnoszenia do sal telefonów komórkowych.