Konkurs fotograficzno – językowy

Rok 2018 ogłoszony został Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. W ramach jego obchodów cztery siedleckie instytucje połączyły swoje siły w organizacji przedsięwzięcia, które zachęci nauczycieli i uczniów do zainteresowania się tematem uznanym przez Komisję Europejską jako przewodni. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum Regionalne, I Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 1 zapraszają do udziału w konkursie „Jestem stąd”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fotografii przedstawiającej wybrany element niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego regionu zaopatrzonej krótkim opisem
w języku polskim oraz wybranym języku obcym.
Celem konkursu jest poznanie właściwych dla naszego regionu aspektów kultury niematerialnej, odkrycie ich wartości oraz promocja regionu w świecie jako ciekawego miejsca na mapie Europy, czerpiącej inspiracje do rozwoju z bogactwa kulturowego tworzących ją krajów i regionów.
Oczekujemy na prace przedstawiające nasz region poprzez pryzmat praktykowanych tutaj zwyczajów, rytuałów, obrzędów, wierzeń, jak również umiejętności i zachowań mających swoje korzenie
w tradycji.
Najlepsze fotografie zostaną udostępnione szerszej publiczności w formie ekspozycji stacjonarnej oraz w cyfrowym albumie w Internecie. Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pisemne podziękowania za udział w konkursie. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane
są nagrody.
Prace można nadsyłać w terminie od 12 kwietnia do 12 maja 2018 roku. Jest więc czas, aby podjąć pracę dokumentacyjną różnorodnych przejawów naszego niematerialnego dziedzictwa.
Szczegóły związane z Konkursem znajdują się w załączonym Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy,
Grażyna Sobiczewska, kierownik MSCDN Wydział w Siedlcach
Sławomir Kordaczuk, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Andrzej Kopiec, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
Magdalena Olszewska-Silna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach