Egzamin gimnazjalny 2018

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2018 roku odbędzie się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich.
Uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły najpóźniej na 8.30. Przynoszą ze sobą legitymację szkolną. Nie wnoszą do sal telefonów komórkowych.
Egzaminy:
część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00 (60 minut)*
• z zakresu języka polskiego – godz. 11.00 (90 minut)*
część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00 (60 minut)*
• z zakresu matematyki – godz. 11.00 (90 minut)*
język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
• na poziomie podstawowym – godz. 9.00 (60 minut)*
• na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00 (60 minut)*
*Czas trwania egzaminu u uczniów z dostosowaniami może być odpowiednio wydłużony.
Informacje o egzaminie znajdziecie w zakładce Inne – Egzamin 2018
Uczniowie klasy I, IV. VII oraz II gimnazjalnych mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W dniach egzaminów nie będą wydawane obiady.
Świetlica będzie czynna w godzinach od 7.30 do 16.30 wg planu:

Dyżury w świetlicy

Dzień tygodnia Godziny Nauczyciel
Środa 7.30 – 9.00 p. Kępa
9.00 – 12.30 p. Bazylczuk
12.30 – 16.30 p. Kowalczyk
Czwartek 7.30 – 11.30 p. Bazylczuk
11.30 – 16.30 p. Rudnicka
Piątek 7.30 – 11.30 p. Bazylczuk
11.30 – 16.30 p. Rudnicka