Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

Uczniowie klas pierwszych, drugich, czwartych, piątych, siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz trzecich gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019 nie kupują podręczników. Szkoła zapewni uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej MEN. Podręczniki nie będą własnością ucznia. Uczniowie na początku roku szkolnego wypożyczą książki i będą z nich korzystać przez cały rok szkolny, a następnie będą zobowiązani zwrócić je do biblioteki szkolnej.
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019 znajduje się tutaj. Tam dostępny jest także wykaz podręczników do religii.