Docenieni za udział w akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam!”

W czerwcu 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do akcji czytelniczej „Jak nie czytam, jak czytam!„, w trakcie której 406 825 osób z całej Polski czytało książki. Spośród 2306 organizatorów i z 12 tysięcy zdjęć jury doceniło naszą szkołę za pomysł, zapał i świetną organizację przyznając nam nagrodę – całoroczną prenumeratę czasopisma „Świetlica w Szkole”. Biblioteka szkolna serdecznie dziękuje dyrekcji, wszystkim nauczycielom i uczniom za podjęcie wyzwania i pozytywną współpracę. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Doroty Socik, która wykonała fotoreportaż z akcji czytelniczej.