Certyfikat Insta.Ling – ponownie przyznany!

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasza szkoła po raz kolejny otrzymała Certyfikat Jakości Kształcenia Języków przyznany w uznaniu za skuteczne wykorzystanie innowacyjnego systemu nauki słownictwa w języku angielskim.
Dzięki systematycznej i sumiennej pracy w programie Insta.Ling w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018, jego uczestnicy w znacznym stopniu poprawili swoje umiejętności językowe, a ich wysiłek przyniósł wiele korzyści w postaci zdobytej wiedzy i doświadczenia językowego.
Obecnie trwa już XI edycja tego przedsięwzięcia, w której kontynuujemy naszą pracę i mamy nadzieję na dalsze sukcesy oraz osiągnięcia językowe.
Gratuluję i dziękuję wszystkim uczniom zaangażowanym w podjęte wyzwanie!

Weronika Paczuska