Zwycięstwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Franciszkańskiej

Julia Cielemęcka uczennica klasy 4b pod opieką katechetki Mariny Winogradowej zdobyła I miejsce w Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe w kategorii klasy IV – V farby plakatowe. Praca Julii dotyczyła tematu „Św. Maksymilian służy Matce Bożej i Polsce” i  ilustrowała fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe”.
Konkurs miał na celu przybliżanie postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego, zainteresowanie dzieci wiedzą religijną, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów. Organizatorem Olimpiady jest Prowincja Ojców Franciszkanów z siedzibą w Warszawie, a współorganizatorami m.in. Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od tego roku szkolnego honorowym patronatem olimpiadę objęła Pani Minister Edukacji Narodowej.

Zwyciężczyni gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.