Akademia 3-majowa

Maj-rocznica pięknych serc!
Maj-rocznica wielkich myśli!
Tym, co dawno przeminęli,
hołd składają ci, co przyszli.
Michał Arct

30 kwietnia 2019 r. odbyły się w naszej szkole akademie z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja- pierwszej w Europie, a drugiej na świecie (po Stanach Zjednoczonych). Postanowienia zapisane w dokumencie były doniosłe. Ustawa zasadnicza obowiązywała zaledwie14 miesięcy. Targowiczanie przy pomocy Rosji doprowadzili do wojny, w wyniku której w 1793 roku nastąpił kolejny rozbiór Polski. O swoją wolność i prawa Polacy musieli walczyć jeszcze przez wiele lat.
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwów zaborców. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię.
To narodowe święto z wielkim pietyzmem obchodzono w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły – pani Magdalena Olszewska-Silna i wicedyrektor szkoły – pani Jadwiga Chomacka w swoich przemówieniach zwróciły uwagę na rolę Konstytucji 3 Maja w życiu Polaków, podkreśliły, że stała się symbolem wewnętrznej siły narodu polskiego. W akademiach, przypominających to ważne wydarzenie w życiu naszego państwa, wystąpili uczniowie klas gimnazjalnych (3a, 3b i 3d) i szkoły podstawowej (2a, 4a, 4b, 5b i 8c). Gimnazjaliści przypomnieli rys historyczny naszego narodu, przygotowali hasła, w duchu których wychowywane są kolejne pokolenia Ojczyzna-Naród-Wolność. Wielu wzruszeń dostarczyły występy najmłodszych uczniów naszej szkoły. Uczniowie klasy: 1b i 1c pod kierunkiem pań: Moniki Ostojskiej i Anny Gadomskiej przygotowali na tę uroczystość piosenkę pt. Polonez Trzeciego Maja.
Polskie pieśni patriotyczne wykonał chór szkolny pod kierunkiem pani Małgorzaty Rudnickiej. Dekorację wykonała pani Ewa Sławińska. Akademie przygotowały nauczycielki języka polskiego: pani Małgorzata Jaroszczyk i pani Jolanta Batok. Nad nagłośnieniem czuwał pan Andrzej Wojtowicz- nauczyciel techniki i uczniowie klasy 7a i 7b. Dokumentacja fotograficzna- pani Monika Walęcka- nauczycielka języka angielskiego, a organizacja widowni – pan Ireneusz Dyć i pan Adrian Potapczuk – nauczyciele wychowania fizycznego.

Skip to content