„Kultury języków, języki kultur”

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy.
W ramach obchodów, do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki języków. Różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. Z okazji Dnia Języków organizowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia.
Nasza szkoła również włącza się w obchody Europejskiego Dnia Języków.
Z tej okazji nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego zachęcali uczniów do wzięcia udziału w Konkursach plastycznych: na plakat pt. Języki obce zbliżają i integrują i makietę zabytku z krajów anglo lub niemieckojęzycznych. Tego dnia odbyły się również konkursy językowe w których rywalizowali przedstawiciele wszystkich klas naszej szkoły. W kategorii klas 7 i 8, I miejsce zajęła klasa 8b, II miejsce klasa 7c, III miejsce klasa 8a. W kategorii klas 4-6, I miejsce zajęła klasa 5a, II miejsce klasa 5b, III miejsce klasa 6b. W kategorii klas 1, I miejsce zajęła klasa 1a i 1b z taką samą ilością punktów, w kategorii klas 2, I miejsce zajęła klasa 2c, II miejsce klasy 2a i 2b z taką samą ilością punktów, w kategorii klas 3, I miejsce zajęła klas 3b.
Wielu uczniów wykonało ciekawe prace plastyczne oraz piękne makiety zabytków, za co zostali nagrodzeni ocenami z języków obcych. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków.