Spotkanie w Bibliotece Pedagogicznej

W czwartek 03.10.2019 młodzież z klasy 7a pod opieką p. Anny Nowak uczestniczyła w ciekawym seminarium – „Edukacja środowiskowa a profilaktyka zdrowia”. Spotkanie poprowadził Pan Ryszard Kowalski, wieloletni pracownik naukowy UPH w Siedlcach. Współorganizatorem był Polski Klub Ekologiczny i Biblioteka Pedagogiczna.
W wykładzie poruszony został temat związany z obszarem społecznym i przyrodniczym edukacji środowiskowej i jej powiązanie z profilaktyką zdrowotną. Młodzież dowiedziała się jaki wpływ na nasze zdrowie ma dbałość o środowisko naturalne.