Ślubowanie klas pierwszych

28 października odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia. Przed wypowiedzeniem słów ślubowania pierwszoklasiści zostali przywitani w gronie uczniów przez przedstawicieli klas trzecich oraz został odczytany list przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Następnie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne i recytatorskie, będące efektem długich przygotowań. Ich pierwszy występ w murach szkolnych musiał odbyć się bez udziału rodziców ze względów sanitarnych. Mimo to dzieci włożyły całe serca w występ. Po części artystycznej złożyły uroczyste ślubowanie, a Pani Wicedyrektor Jadwiga Chomacka pasowała je na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie uroczystości.

Skip to content