„Za Niepodległość podziękować Ci chcemy” – projekt edukacyjno-językowy kl. 4a

„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”
Seneka

W miesiącu listopadzie 2020r. uczniowie klasy 4a wykazali się kreatywnością oraz talentem językowym i wykonali koszulki promujące Polskę z napisami w języku angielskim. Celem projektu było: propagowanie wartości patriotycznych; budowanie szacunku dla symboli narodowych; kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i kulturowej oraz rozwijanie zdolności twórczych, artystycznych i językowych uczniów. Dziękuję wszystkim uczestnikom projektu za ich zaangażowanie.

Weronika Paczuska

Skip to content