„Twoje dane – Twoja sprawa”

Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Dlatego nasz szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Wartymi uwagi celami programu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

W obecnych czasach gdzie wszechobecny rozwój technologii stawia przed nami wiele nowych możliwości, ale również nowe zagrożenia nad którymi warto się zatrzymać na dłuższą chwilę jest to bardzo istotne podczas kształtowania bezpiecznych nawyków dzieci i młodzieży.

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program ten wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie).

Skip to content