Różowa skrzyneczka

Inicjatywa „Różowa skrzyneczka” jest odpowiedzią na trudności spowodowane niedostępnością podpasek w instytucjach publicznych.

Każde miejsce z różową skrzyneczką jest umieszczone na mapie.

W naszej szkole, w dziewczęcej toalecie również znajduje się różowa skrzyneczka.

Skip to content