Konkurs „Jasne i ciemne strony Internetu”

Rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez nauczycieli informatyki z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Najlepsza okazała się prezentacja multimedialna uczennic kl. 2c – Julii Wojtowicz i Aleksandry Radzikowskiej, natomiast drugie miejsce zajęła Magdalena Kisielińska  z kl.1c, a trzecie – Patrycja Krzyszewska z kl. 2d. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody w dniu zakończenia roku szkolnego.

Skip to content