Konferencja „Od Korczaka do Tuwima”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek, serdecznie zapraszamy na konferencję „Od Korczaka do Tuwima„, która odbędzie się 28 lutego 2013 roku o godz. 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Siedlcach ul. St. Konarskiego 11. Organizatorzy konferencji:
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach.
Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji w nieprzekraczalnym terminie w MSCDN do 20 lutego 2013 roku tel. 25 63-267-47. Program konferencji w załączeniu.

Skip to content