Nauczyciele na medal

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu nauczycieli otrzymało nagrody i odznaczenia.
22 października w Auli Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i nagród nauczycielom i pracownikom oświaty z rejonu siedleckiego. W uroczystości wzięli udział m.in.: Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mariusz Dobijański – Mazowiecki Wicekurator Oświaty.
Z naszej szkoły Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: p. Jolanta Batok, p. Jadwiga Chomacka i p. Małgorzata Woźnica. Medal za Długoletnią Służbę przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Troje nauczycieli otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej – Joanna Pisarska-Knap, p. Bożena Prachnio i p. Sławomir Strus.
Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) jest to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 53 nauczycieli siedleckich szkół i placówek wychowawczych zostało wyróżnionych specjalnymi nagrodami Prezydenta Miasta Siedlce za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Uroczystość odbyła się 15 października w Sali Teatralnej Centrum Kultury i Sztuki. Wśród nagrodzonych były dwie nauczycielki naszej szkoły – p. Urszula Borkowska i p. Agnieszka Karpińska.
11 października 15 nauczycieli naszego gimnazjum otrzymało z rąk p. dyrektor Magdaleny Olszewskiej-Silnej Nagrody Dyrektora Szkoły. Nagrodzeni to: p. Jolanta Batok, p. Mirosław Filimoniuk, p. Ewa Gałęzowska, p. Jolanta Hardej, p. Małgorzata Jaroszczyk, p. Barbara Kędzierska, p. Elżbieta Kołtuniak, p. Anna Nowak, p. Małgorzata Olczak, p. Małgorzata Ponikowska, p. Bożena Prachnio, p. Agnieszka Tomczyk-Gajewska, p. Monika Walęcka, p. Izabela Wiśniewska-Mróz, p. Małgorzata Woźnica.

Skip to content