Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

„Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz dziewiczych, pól i stepów
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen, od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą:
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska była Polską!”

8 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zanim jednak nadszedł ten upragniony dla Polaków dzień niepodległości, 11 listopada 1918 r., nasz kraj znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Niegdyś potężna Polska, w 1795 roku została ostatecznie podzielona pomiędzy trzech zaborców. Wynikało to z wewnętrznej słabości Rzeczypospolitej oraz skutków licznych wojen prowadzonych przez nią w XVII i XVIII w. Polski nie było na mapach Europy przez 123 lata. W tym czasie zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię. W sierpniu 1914 roku wybuchła wojna między naszymi zaborcami. Niemcy i Austria wystąpiły przeciwko Rosji. W sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia
Po czterech latach walk i oczekiwań nadzieje te zostały spełnione. 11 listopada 1918 r. to symboliczna data – święto odzyskania przez Polskę niepodległości. Druga Rzeczpospolita odradzała się dzięki sprzyjającej sytuacji międzynarodowej, ale przede wszystkim dzięki ogromnemu poświeceniu narodu polskiego.
W akademii udział wzięli uczniowie z klasy IId  i IIb. Poetyckie  strofy i polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego przypomniały drogę narodu do niepodległości. Uroczystość przygotowali: p. Agnieszka Karpińska, p. Anna Nowak, p. Małgorzata Rudnicka. Dekorację wykonała p. Ewa Gałęzowska.

Skip to content