76. rocznica Zbrodni Katyńskiej

zbkatW tym roku mija 76. Rocznica Zbrodni Katyńskiej. Tą nazwą określa się mord dokonany na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na blisko 22 tysiącach obywateli państwa polskiego, którzy po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. dostali się do niewoli radzieckiej. Decyzję o ich wymordowaniu podjęto 5 marca 1940 r. Na jej mocy zgładzono około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach na wschodnich terenach Polski włączonych w 1939 r. do Związku Radzieckiego. Egzekucji dokonała radziecka policja polityczna NKWD.
Wśród zabitych znaleźli się oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski.
Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa oraz w innych nieznanych miejscach.
Sprawa katyńska była jedną z najściślej strzeżonych tajemnic ZSRR, a do osądzenia winnych za tę zbrodnię nigdy nie doszło. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku podczas wizyty prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie Michaił Gorbaczow, wtedy prezydent ZSRR, przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, po raz pierwszy oficjalnie przyznając, że zbrodni dokonało NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR).

Skip to content