Egzamin gimnazjalny tuż, tuż…

W dniach 18, 19, 20 kwietnia 2016 roku odbędzie się egzamin gimnazjalny dla uczniów klas trzecich.
Uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły najpóźniej na 8.30, zaś uczniowie klasy I i II mają dni wolne od zajęć.

Informacje o egzaminie znajdziecie tutaj.

część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00 (60 minut)*
• z zakresu języka polskiego – godz. 11.00 (90 minut)*
część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00 (60 minut)*
• z zakresu matematyki – godz. 11.00 (90 minut)*
język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)
• na poziomie podstawowym – godz. 9.00 (60 minut)*
• na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00 (60 minut)*

*Czas trwania egzaminu u uczniów z dostosowaniami może być wydłużony zgodnie z procedurami.

Skip to content