Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020
RODZICE UCZNIÓW KLAS I, II, III, IV, V, VI KUPUJĄ PODRĘCZNIKI, KARTY PRACY / ZESZYTY ĆWICZEŃ WE WŁASNYM ZAKRESIE. PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW KLAS VII, VIII SĄ DOSTĘPNE W SZKOLE. ZAKUPIONO JE ZE SKŁADEK UCZNIOWSKICH.
Podręczniki do religii
Szkoła Podstawowa
wykaz dostępny będzie wkrótce
klasy pierwsze (OTRZYMAJĄ DARMOWE PODRĘCZNIKI)
klasy drugie (OTRZYMAJĄ DARMOWE PODRĘCZNIKI)
klasy trzecie (OTRZYMAJĄ DARMOWE PODRĘCZNIKI)
klasy czwarte (OTRZYMAJĄ DARMOWE PODRĘCZNIKI)
klasy piąte (OTRZYMAJĄ DARMOWE PODRĘCZNIKI)
klasy szóste (OTRZYMAJĄ DARMOWE PODRĘCZNIKI)
klasy siódme (OTRZYMAJĄ DARMOWE PODRĘCZNIKI)
klasy ósme (OTRZYMAJĄ DARMOWE PODRĘCZNIKI)
Pliki są w formacie PDF. Do ich otwarcia wymagany jest program. Może to być Adobe Acrobat.