Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022
Uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022 nie kupują podręczników. Szkoła zapewni uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej MEN. Podręczniki nie będą własnością ucznia. Uczniowie na początku roku szkolnego wypożyczą książki i będą z nich korzystać przez cały rok szkolny, a następnie będą zobowiązani zwrócić je do biblioteki szkolnej.
Rodzice uczniów wszystkich klas kupują podręczniki, karty pracy/zeszyty ćwiczeń do religii we własnym zakresie.
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022 dostępny tutaj dla klasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 (w niektórych przypadkach rodzice muszą zakupić podręcznik/ćwiczenia).
Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2021/2022 dostępny jest tutaj.