Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021
Uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 nie kupują podręczników. Szkoła zapewni uczniom podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej MEN. Podręczniki nie będą własnością ucznia. Uczniowie na początku roku szkolnego wypożyczą książki i będą z nich korzystać przez cały rok szkolny, a następnie będą zobowiązani zwrócić je do biblioteki szkolnej.
Rodzice uczniów klas I, II, III, IV, V, VI kupują podręczniki, karty pracy/zeszyty ćwiczeń do religii we własnym zakresie.
Podręczniki do religii dla uczniów klas VII, VIII są dostępne w szkole. Zakupiono je ze składek uczniowskich.
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 będzie wkrótce dostępny tutaj.
Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021 będzie wkrótce dostępny tutaj.