Godziny pracy

Biblioteka szkolna w roku 2020/2021 pracuje w godzinach 8.00 – 16.00.
Nauczyciele bibliotekarze:
mgr Jolanta Hardej
mgr Jolanta Batok
mgr Dorota Kondraciuk