Losy Żołnierza i Oręża Polskiego

Finaliści i laureaci konkursu:
Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł
Rok szkolny
Opiekun
1.
Cezary Wereszko
finalista
2008/2009
p. Sławomir Strus
2.
Michał Nowak
finalista
2008/2009
p. Sławomir Strus
3.
Mikołaj Musiał
laureat
2008/2009
p. Sławomir Strus
4.
Bartosz Kordys
finalista
2009/2010
p. Małgorzata Woźnica
5.
Bartosz Cabaj
finalista
2012/2013
p. Agnieszka Karpińska
6.
Anna Świątek
finalista
2012/2013
p. Agnieszka Karpińska
7.
Magdalena Kałużyńska
finalista
2014/2015
p. Małgorzata Woźnica
8.
Magdalena Kałużyńska
laureat
2015/2016
p. Małgorzata Woźnica
8.
Julian Borkowski
laureat
2019/2020
p. Dorota Kondraciuk