Rekrutacja ponadgimnazjalna 2019

Rekrutacja 2019:
List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w sprawie rekrutacji (wersja pdf)
Komunikat MEN na temat rekrutacji (wersja pdf)
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 (wersja pdf)
.