Rekrutacja ponadgimnazjalna 2018

Rekrutacja 2018:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 (pdf)
Rekrutacja do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty ws. rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2018/2019 oraz Harmonogram (pdf)
Harmonogram rekrutacji (pdf)
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rok szkolny 2017/2018 (pdf). Załącznik nr 1 (pdf) nr 2 (pdf) do wykazu.
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
Etapy elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
.