Rekrutacja ponadpodstawowa 2021

Od 17 maja do 21 czerwca uczniu klasy ósmej możesz wybierać szkoły ponadpodstawowe i należy złożyć wniosek.
Uwaga!
Do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych wniosek należy złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 niezależnie od miejsca umieszczenia tych oddziałów na swojej liście preferencji.
Rekrutacja 2021:
Strona rekrutacji
Terminy postępowania rekrutacyjnego
1. Zasady rekrutacji – prezentacja.
2. Przewodnik dla rodziców (tutaj).
3. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2021.
• pismo przewodnie (tutaj);
załącznik nr 1 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie w całym II etapie edukacyjnym;
załącznik nr 2 – zawody, które mogą być umieszczone na świadectwie kończącym szkołę, jeżeli uczeń zdobył miejsce zwycięskie wyłącznie w latach szkolnych 2016/2017 – 2018/2019;
załącznik nr 3 – konkursy organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. W tych konkursach wszyscy uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata i finalisty uzyskują dodatkowe przywileje podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
załącznik nr 4 – lista olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych podanych przez MEiN
4. Najczęściej zadawane pytania – link