Rekrutacja ponadgimnazjalna i ponadpodstawowa 2019

Rekrutacja 2019:
List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w sprawie rekrutacji (pdf)
Komunikat MEN na temat rekrutacji (pdf) plakat (pdf)
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 (pdf)
ZARZĄDZENIE NR 44 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 (treść)
Uaktualniony harmonogram rekrutacji (pdf)
poradnik dla kandytata (pdf-1, pdf-2)
punktacja (gimnazja pdf, szkoły podstawowe pdf)
konkursy organizowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 (pdf)
wykaz innych konkursów (pdf) wyjaśnienie (pdf)
wykaz placówek w których można przeprowadzić badania lekarskie (pdf)
najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawie rekrutacji (pdf)
.