Rekrutacja ponadgimnazjalna 2017

Rekrutacja 2017:
Informacja nt. badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wykaz placówek, gdzie można wykonać badania
informacja nt. rekrutacji i etapy rekrutacji
1. Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych – wersja pdf
2. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty – wersja pdf
3. Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 stanowi *załącznik Nr 1 do zarządzenia* KO – wersja pdf
4. Wykaz zawodów – pismo KO – wersja pdf
5. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty  (zał.  nr 1) – wersja pdf
6. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające  na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowych i gimnazjum (zał. nr 2) –  wersja pdf