Projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie”

Projekt „Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach w partnerstwie z Miastem Siedlce.
Nasza szkoła realizuje ten projekt od 1 września 2010 r. do 20 października 2014 r.
W projekcie biorą udział:
p. Magdalena Olszewska-Silna – dyrektor
p. Urszula Borkowska – nauczyciel chemii
p. Anna Nowak – nauczyciel biologii
p. Elżbieta Kołtuniak – nauczyciel matematyki
p. Joanna Pisarska-Knap – pedagog szkolny
Celem głównym projektu jest zrealizowanie praktyk studenckich w wybranych szkołach na terenie miasta Siedlce.
Cele szczegółowe:
• stworzenie efektywnego modelu praktyk pedagogicznych,
• lepsze przygotowanie studentów i nauczycieli do roli wychowawcy – nauczyciela przedmiotu oraz niestereotypowego i równowartościowego prowadzenia zajęć lekcyjnych,
• zaktualizowanie wiedzy przedmiotowej, metodycznej i wychowawczej nauczycieli i studentów,
• lepsze przygotowanie wybranych szkół do prowadzenia praktyk.
Opiekunowie praktyk mają możliwość:
• przekazania swojej wiedzy i doświadczenia młodzieży przygotowującej się do pracy nauczycielskiej,
• doposażenia swoich pracowni przedmiotowych,
• otrzymania materiałów wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą,
• zaktualizowania i poszerzenia wiedzy przedmiotowej, metodycznej i wychowawczej.
W projekcie zaangażowanych jest 18 wybranych szkół z Siedlec, po sześć z każdego poziomu kształcenia: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
Ojętych wsparciem w ramach Projektu jest 84 nauczycieli i 132 studentów.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie www.praktyki.uph.edu.pl