Nowe klasy naszej nowej szkoły podstawowej

Klasy pierwsze gimnazjum już  się nie pojawią, ale zjawiły się nowe klasy SP w roku szkolnym 2017/2018

Klasa IA

Klasa 1A, wychowawca:
p. Bazylczuk Ewa

Klasa IB

Klasa 4A, wychowawca:
p. Byczyńska-Kozioł Julita

Klasa IC

Klasa 4B, wychowawca:
p. Michalak Katarzyna

Klasa ID

Klasa 7A, wychowawca:
p. Borkowska Urszula

Klasa IE

Klasa 7B, wychowawca:
p. Kępa Dorota

Klasa IF

Klasa 7C, wychowawca:
p. Strus Sławomir

KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM: klasy I z roku szkonego 2016/2017
klasy I z roku szkolnego 2015/2016klasy I z roku szkolnego 2014/2015
klasy I z roku szkolnego 2013/2014, klasy I z roku szkolnego 2012/2013,
klasy I z roku szkolnego 2011/2012, klasy I z roku szkolnego 2010/2011