Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019
Lp.
Nazwisko i imię
Nauczany przedmiot
1.
Magdalena Olszewska-Silna
dyrektor szkoły
język polski
2.
Jadwiga Chomacka
wicedyrektor szkoły
język polski
3.
Borkowska Urszula
wicedyrektor szkoły
chemia, przyroda, informatyka
4.
Banaś Agnieszka
doradztwo zawodowe
5.
Batok Jolanta
język polski, zajęcia artystyczne
6.
Bazylczuk Ewa
edukacja wczesnoszkolna, terapeuta
7.
Bieluga Małgorzata
religia
8.
Byczyńska-Kozioł Julita
język angielski, język niemiecki
9.
Cabaj Patrycja
nauczyciel wspomagający
10.
Chojecka Aleksandra
nauczyciel wspomagający
11.
Dolecka Wiesława
matematyka
12.
Domańska Kinga
pedagog szkolny, terapeuta
13.
Dyć Ireneusz
wychowanie fizyczne
14.
Filimoniuk Mirosław
wychowanie fizyczne
15.
Gadomska Anna
edukacja wczesnoszkolna, terapeuta
16.
Gelak-Lipska Karolina
psycholog, rewalidacja
17.
Hardej Jolanta
nauczyciel bibliotekarz
18.
Hardej Paulina
nauczyciel świetlicy
19.
Jaroszczyk Małgorzata
język polski, zajęcia artystyczne
20.
Jurzyk-Niedziółka Ewa
język niemiecki
21.
Karpińska Agnieszka
historia, wiedza o społeczeństwie
22.
Kępa Dorota
geografia, nauczyciel świetlicy
23.
Klimczyk Karolina
edukacja wczesnoszkolna, terapeuta, logopeda
24.
Kmiecik Gabriela
nauczyciel wspomagający, surdopedagog
25.
Kołtuniak Elżbieta
matematyka, informatyka
26.
Kondraciuk Dorota
historia
27.
Kościesza Ewa
nauczyciel wspomagający
28.
Kowalczyk Renata
nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
29.
Kulicka Monika
kierownik świetlicy
30.
Kulicki Jacek
informatyka
31
Kuligowski Paweł
wychowanie fizyczne
32.
Kupińska Malwina
edukacja wczesnoszkolna
33.
Manuszewska Katarzyna
geografia, nauczyciel świetlicy
34.
Markowska Elwira
język angielski
35.
Michalak Katarzyna
język angielski, nauczyciel świetlicy
36.
Niedziółka Katarzyna
matematyka
37.
Nowak Anna
biologia
38.
Olczak Małgorzata
nauczyciel bibliotekarz
39.
Ostojska Monika
edukacja wczesnoszkolna
40.
Ozdoba Katarzyna
chemia, fizyka
41.
Paczuska Weronika
język angielski
42.
Pniewska Beata
język polski
43.
Ponikowska Małgorzata
język angielski
44.
Potapczuk Adrian
wychowanie fizyczne
45.
Prachnio Bożena
plastyka, zajęcia artystyczne
46.
Rabczuk Magdalena
fizyka, chemia, matematyka
47.
Rudnicka Małgorzata
muzyka, zajęcia artystyczne, wychowanie do życia w rodzinie
48.
Sawicka Urszula
matematyka
49.
Sławińska Ewa
wychowanie fizyczne
50.
Socik Dorota
język angielski
51.
Strus Sławomir
historia
52.
Tomaszewska Aneta
wychowanie fizyczne
53.
Tomczyk – Gajewska  Agnieszka
wychowanie fizyczne
54.
Walęcka Monika
język angielski
55.
Winogradowa Marina
religia
56.
Wiśniewska –Mróz Izabela
język niemiecki, terapeuta
57.
Wojtowicz Andrzej
technika, zajęcia techniczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
58.
Wysocka Ewa
język polski
59.
Żmińczuk Michał
wychowanie fizyczne