Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018
Przedmiot
Nauczyciele
Język polski
Magdalena Olszewska-Silna – dyrektor
Jadwiga Chomacka – wicedyrektor
Jolanta Batok
Anna Małczuk-Wakulińska
Beata Pniewska
Ewa Wysocka
Język angielski
Julita Byczyńska-Kozioł
Elwira Markowska
Katarzyna Michalak
Małgorzata Ozygała
Weronika Paczuska
Dorota Socik
Język niemiecki
Julita Byczyńska-Kozioł
Ewa Jurzyk-Niedziółka
Iwona Kuć
Historia
Agnieszka Karpińska
Małgorzata Woźnica
Sławomir Strus
Wiedza o społeczeństwie
Agnieszka Karpińska
Małgorzata Woźnica
Muzyka
Małgorzata Rudnicka
Plastyka
Bożena Prachnio
Zajęcia artystyczne
Jolanta Batok
Agnieszka Karpińska
Bożena Prachnio
Małgorzata Rudnicka
Agnieszka Tomczyk-Gajewska
Ewa Wysocka
Matematyka
Wiesława Dolecka
Elżbieta Kołtuniak
Katarzyna Niedziółka
Urszula Sawicka
Informatyka
Urszula Borkowska
Elżbieta Kołtuniak
Jacek Kulicki
Andrzej Wojtowicz
Geografia
Dorota Kępa
Katarzyna Manuszewska
Biologia
Anna Nowak
Elżbieta Wołowska
Chemia
Urszula Borkowska
Katarzyna Ozdoba
Fizyka
Edyta Ilczuk
Katarzyna Ozdoba
Przyroda
Renata Kowalczyk
Zajęcia techniczne, technika
Andrzej Wojtowicz
Edukacja dla bezpieczeństwa
Andrzej Wojtowicz
Wychowanie fizyczne
Ireneusz Dyć
Mirosław Filimoniuk
Paweł Kuligowski
Adrian Potapczuk
Ewa Sławińska
Aneta Tomaszewska
Agnieszka Tomczyk-Gajewska
Michał Żmińczuk
Wychowanie do życia w rodzinie
Małgorzata Rudnicka
Elżbieta Wołowska
Religia
Małgorzata Bieluga
Marina Winogradowa
Etyka
Małgorzata Bieluga
Edukacja wczesnoszkolna
Ewa Bazylczuk
Pedagog wspomagający
Kinga Domańska
Świetlica
Dorota Kępa
Renata Kowalczyk,
Małgorzata Rudnicka