Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2018/2019
Lp.
Nazwisko i imię
Nauczany przedmiot
1.
Magdalena Olszewska-Silna
dyrektor szkoły
język polski
2.
Jadwiga Chomacka
wicedyrektor szkoły
język polski
3.
Banaś Agnieszka
doradztwo zawodowe
4.
Batok Jolanta
język polski, zajęcia artystyczne
5.
Bazylczuk Ewa
edukacja wczesnoszkolna, terapeuta
6.
Bieluga Małgorzata
religia
7.
Borkowska Urszula
chemia, przyroda, informatyka
8.
Byczyńska-Kozioł Julita
język angielski, język niemiecki
9.
Chojecka Aleksandra
nauczyciel wspomagający
10.
Dolecka Wiesława
matematyka
11.
Domańska Kinga
pedagog szkolny, terapeuta
12.
Dyć Ireneusz
wychowanie fizyczne
13.
Filimoniuk Mirosław
wychowanie fizyczne
14.
Gadomska Anna
edukacja wczesnoszkolna, terapeuta
15.
Gelak-Lipska Karolina
psycholog, rewalidacja
16.
Hardej Jolanta
nauczyciel bibliotekarz
17.
Hardej Paulina
nauczyciel świetlicy
18.
Jaroszczyk Małgorzata
język polski, zajęcia artystyczne
19.
Jurzyk-Niedziółka Ewa
język niemiecki
20.
Karpińska Agnieszka
historia, wiedza o społeczeństwie
21.
Kępa Dorota
geografia, nauczyciel świetlicy
22.
Klimczyk Karolina
edukacja wczesnoszkolna, terapeuta, logopeda
23.
Kmiecik Gabriela
nauczyciel wspomagający, surdopedagog
24.
Kołtuniak Elżbieta
matematyka, informatyka
25.
Kondraciuk Dorota
historia
26.
Kościesza Ewa
nauczyciel wspomagający
27.
Kowalczyk Renata
nauczyciel wspomagający, oligofrenopedagog
28.
Kulicka Monika
kierownik świetlicy
29.
Kulicki Jacek
informatyka
30.
Kuligowski Paweł
wychowanie fizyczne
31.
Kupińska Malwina
edukacja wczesnoszkolna
32.
Maliszewska Marzena
język angielski
33.
Manuszewska Katarzyna
geografia, nauczyciel świetlicy
34.
Markowska Elwira
język angielski
35.
Michalak Katarzyna
język angielski, nauczyciel świetlicy
36.
Niedziółka Katarzyna
matematyka
37.
Nowak Anna
biologia
38.
Olczak Małgorzata
nauczyciel bibliotekarz
39.
Ostojska Monika
edukacja wczesnoszkolna
40.
Ozdoba Katarzyna
chemia, fizyka
41.
Paczuska Weronika
język angielski
42.
Pniewska Beata
język polski
43.
Ponikowska Małgorzata
język angielski
44.
Potapczuk Adrian
wychowanie fizyczne
45.
Prachnio Bożena
plastyka, zajęcia artystyczne
46.
Rabczuk Magdalena
fizyka, chemia, matematyka
47.
Rudnicka Małgorzata
muzyka, zajęcia artystyczne, wychowanie do życia w rodzinie
48.
Sawicka Urszula
matematyka
49.
Sławińska Ewa
wychowanie fizyczne
50.
Socik Dorota
język angielski
51.
Strus Sławomir
historia
52.
Tomaszewska Aneta
wychowanie fizyczne
53.
Tomczyk – Gajewska  Agnieszka
wychowanie fizyczne
54.
Winogradowa Marina
religia
55.
Wiśniewska –Mróz Izabela
język niemiecki, terapeuta
56.
Wojtowicz Andrzej
technika, zajęcia techniczne, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
57.
Wysocka Ewa
język polski
58.
Żmińczuk Michał
wychowanie fizyczne