Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Siedlcach w roku szkolnym 2018/2019.
Lp.
Nazwisko i imię
Planowane zajęcia
Termin realizacji
 
Liczba uczniów
1.1
Batok Jolanta
Koło polonistyczne dla uczniów kl. 3d
poniedziałek 8. godzina lekcyjna
10
1.2
Batok Jolanta
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 4a
czwartek 7. godzina lekcyjna – co dwa tygodnie
10
1.3
Batok Jolanta
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów klas 4b
środa 8. godzina lekcyjna – co dwa tygodnie
10
2.1.
Bazylczuk Ewa
Koło muzyczno-taneczne dla uczniów klas 2a, 2b, 1a
poniedziałek 10. godzina lekcyjna
15
2.2
Bazylczuk Ewa
Koło taneczne dla uczniów klas 2a, 2b, 1a
wtorek 9. godzina lekcyjna
15
3.1
Bieluga Małgorzata
Koło teatralne dla uczniów klas 2a, 2b
piątek 14.50-15.35
14
3.2
Bieluga Małgorzata
Koło kreatywna główka  dla uczniów klas 5a, 5b, 4a, 4b, 4c
środa 9. godzina lekcyjna
10
4.1.
Borkowska Urszula
Koło kulinarne i zdrowego żywienia
środa 8. godzina lekcyjna
6
4.2
Borkowska Urszula
Zajęcia wyrównawcze z chemii
czwartek 1. godzina lekcyjna
6
5.1
Byczyńska-Kozioł Julita
Szkolny Klub Wolontariatu
poniedziałek 14.50 – 15.35
30
5.2
Byczyńska-Kozioł Julita
Koło teatralne języka angielskiego
środa 9. godzin a lekcyjna – co 2 tygodnie
6
5.3
Byczyńska-Kozioł Julita
Koło teatralne języka niemieckiego
środa 9. godzin a lekcyjna – co 2 tygodnie
10
6.1.2
Chojecka Aleksandra
Wspomaganie ucznia w czasie zajęć języka angielskiego
poniedziałek 5. godz. lekcyjna
środa 6. godzina lekcyjna
1
7.1
Dolecka Wiesława
Zajęcia  przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki
3f – środa 2. i 3. lekcja
3e – czwartek 3. lekcja
15
9
7.2
Dolecka Wiesława
Koło matematyczne
7b – środa 8. lekcja
5b – poniedziałek 3. lekcja
5
6
8.1
Domańska Kinga
Zajęcia z pomocy pedagogicznej
środa 16.30-17.00
1
8.2
Domańska Kinga
Zajęcia z pomocy pedagogicznej
wtorek 16.30-17.00
1
9.1
Dyć Ireneusz
SKS – piłka nożna, piłka ręczna
wtorek 15.35 – 17.00
14
10.1.2
Filimoniuk Mirosław
SKS –piłka siatkowa chłopców
czwartek 17.15 – 18.45
12
11.1.
Gadomska Anna
Koło plastyczne
wtorek 9. godzina lekcyjna
12
11.2
Gadomska Anna
Zajęcia wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej
poniedziałek 9. godzina lekcyjna
4
12.
Gelak-Lipska Karolina
Zajęcia z pomocy psychologicznej
2 razy po pół godziny w poniedziałek i czwartek
2
13.1
Hardej Jolanta
Koło filmowe
piątek 18.00 – 22.00 raz miesiącu
25
13.2
Hardej Jolanta
Koło czytelnicze
czwartek 13.00-14.00
4
14.1.2
Hardej Paulina
Aktywny świetliczanin – zajęcia kulturalno-sportowe
poniedziałek 13.00 -15.00
5
15.1
Jaroszczyk Małgorzata
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. 4c
wtorek 8. godzina lekcyjna
8
15.2
Jaroszczyk Małgorzata
Koło polonistyczne dla uczniów kl. 8c
piątek 9. godzina lekcyjna
8
16.1
Jurzyk-Niedziółka Ewa
Gry i zabawy w jęz. niemieckim
środa 14.50 – 15.35
6
16.2
Jurzyk-Niedziółka Ewa
Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
czwartek 14.50 – 15.35
5
17.1
Karpińska Agnieszka
Szkolny Klub Wolontariatu
wtorek 15.35 – 16.30
30
17.2
Karpińska Agnieszka
Zajęcia przygotowujące do egzaminu z historii i wos-u
piątek 14.50 – 15.35
20
18.1
Kępa Dorota
Koło geograficzne, zajęcia wyrównawcze dla kl. VII, zajęcia przygotowujące do egzaminu dla uczniów kl. 3b
piątek 14.50-15.35
8
18.2
Kępa Dorota
Koło regionalno-kulinarne
środa 16.00-16.45
6
19.1
Klimczyk Karolina
Koło muzyczne dla uczniów klasy 1a, 2a, 2b
poniedziałek 10. godzina lekcyjna
15
19.2
Klimczyk Karolina
Koło taneczne uczniów klasy 1a, 2a, 2b
wtorek 9. godzina lekcyjna
15
20.1
Kmiecik Gabriela
Wspomaganie ucznia w czasie zajęć z języka angielskiego
poniedziałek 1. godzina lekcyjna
1
20.2
Kmiecik Gabriela
Wspomaganie ucznia w czasie zajęć z języka angielskiego
środa 5. godzina lekcyjna
1
21.1
Kołtuniak Elżbieta
Koło matematyczne dla uczniów klasy 3a, 3d
czwartek 14.50 – 15.35
10
21.2
Kołtuniak Elżbieta
Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy 8a
środa 15.45 – 16.30
5
22.1
Kościesza Ewa
Praca  z uczniem niedowidzącym
poniedziałek 12.55 -13.40
1
22.2
Kościesza Ewa
Przygotowywanie dekoracji klasowych z uczniami  klasy 5a
poniedziałek 16.30 -17.15
6
23.1
Kowalczyk Renata
Bajkoterapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
poniedziałek 9.50 -10.35
1
23.2
Kowalczyk Renata
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia z klasy 1c
wg potrzeb
1
24.1.2
Kulicka Monika
Aktywny świetliczanin – zajęcia kulturalno-sportowe
poniedziałek 13.00-15.00
5
25.1.2
Kulicki Jacek
Zaj wyrównawcze z informatyki
wtorek 15.45 – 16.30
czwartek 15.45 – 16.30
5
26.1.2
Kuligowski Paweł
SKS – koszykówka chłopców
piątek 14.00-15.30
5
27.1
Kupińska Malwina
Kreatywnie – pozytywnie zajęcia dla uczniów klasy 2b
Środa 15.35 – 16.30
14
27.2
Kupińska Malwina
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy 2a
czwartek 11.50 – 12.35
5
28.1
Maliszewska Marzena
Przygotowanie  do egzaminu z języka angielskiego dla uczniów klasy 8a
Przygotowanie  do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
czwartek 1. godzina lekcyjna
wtorek 9. godzina lekcyjna
6
5
29.1
Manuszewska Katarzyna
Koło filmowe
piątek 18.00-20.00 raz w miesiącu
20
29.2
Manuszewska Katarzyna
Koło geograficzne
poniedziałek 9. godzina lekcyjna
5
30.1
Markowska Elwira
Koło języka angielskiego i zajęcia teatralne
środa 8. godzina lekcyjna
6-8
30.2
Markowska Elwira
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
poniedziałek 8. godzina lekcyjna lub piątek 8. godzina lekcyjna – zmieniane wg potrzeb uczniów
12
31.1
Michalak Katarzyna
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klasy 5b
wtorek 3. godzina lekcyjna
5
31.2
Michalak Katarzyna
Koło języka angielskiego
poniedziałek 3. godzina lekcyjna
5
32.1
Niedziółka Katarzyna
Koło matematyczne
poniedziałek 3. godzina lekcyjna
5
32.2
Niedziółka Katarzyna
zajęcia wyrównawcze z matematyki
czwartek 7. godzina lekcyjna (5a)
piątek 3. godzina lekcyjna (4c)
6
6
33.1
Nowak Anna
Koło kulinarne i zdrowego odżywiania się
środa 8. godzina lekcyjna
7
33.2
Nowak Anna
Zajęcia wyrównawcze z biologii
wtorek 7. godzina lekcyjna
4
34.1.2
Olczak Małgorzata
Koło bibliotekarsko-kronikarskie
wtorek 13.00-14.00
piątek 13.00-14.00 lub wg możliwości ucznia
1
35.1
Ostojska Monika
Koło plastyczne dla uczniów klasy 1b
piątek 8. godzina lekcyjna
5
35.2
Ostojska Monika
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z klasy 1b
środa 9. godzina lekcyjna
4
36.1
Ozdoba Katarzyna
Koło fizyczne
czwartek 7. godzina lekcyjna – co dwa tygodnie
5
36.2
Ozdoba Katarzyna
Zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki
środa/czwartek 1. godzina lekcyjna – co dwa tygodnie
5
37.1
Paczuska Weronika
Gry i zabawy w języku angielskim
czwartek 7. godzina lekcyjna
5
37.2
Paczuska Weronika
Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego
wtorek 8. godzina lekcyjna
5
38.1
Pniewska Beata
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas VIII
wtorek 1. godzina lekcyjna
5
38.2
Pniewska Beata
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas V
piątek 5. godzina lekcyjna
5
39.1.2
Ponikowska Małgorzata
Zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z języka angielskiego
czwartek 8. godzina lekcyjna
wtorek 9. godzina lekcyjna
1
5
40.1.
Potapczuk Adrian
SKS –piłka siatkowa chłopców
poniedziałek 17.00-19.00
41.1
Prachnio Bożena
Koło plastyczne
poniedziałek 8. godzina lekcyjna
10
42.1
Rabczuk Magdalena
Koło chemiczne
piątek 8. godzina lekcyjna
10
42.2
Rabczuk Magdalena
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
piątek 1. godzina lekcyjna
5
43.1
Rudnicka Małgorzata
Koło muzyczne, chór
wtorek 9. godzina lekcyjna
10
43.2
Rudnicka Małgorzata
Lekcja muzyki dla uczennic z klasy 3f
środa 9. godzina lekcyjna
2
44.1
Sawicka Urszula
Zajęcia wyrównawcze
wtorek 7. godzina lekcyjna
8
44.2
Sawicka Urszula
Zajęcia wyrównawcze i koło matematyczne
czwartek 7. godzina lekcyjna
10
45.1
Sławińska Ewa
SKS – siatkówka dziewcząt
klasy 3 gimnazjum, 7, 8
czwartek 15.35-17.15
18
45.2
Sławińska Ewa
SKS – siatkówka dziewcząt
klasy 4,5
piątek 15.30-16.30
12
46.1
Socik Dorota
Koło języka angielskiego
wtorek 8. godzina lekcyjna
6
46.2
Socik Dorota
Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
piątek 8. godzina lekcyjna
6
47.1
Strus Sławomir
Zajęcia wyrównawcze z historii dla uczniów klas III
czwartek 2. godzina lekcyjna
10
47.2
Strus Sławomir
Koło historyczne
poniedziałek 8. godzina lekcyjna
12
48.1
Tomaszewska Aneta
SKS – pływanie klasa 4c
poniedziałek 12.45-14.15
6
48.2
Tomaszewska Aneta
SKS -pływanie
piątek 13.45-15.15
12
49.1.2
Tomczyk – Gajewska  Agnieszka
Zajęcia rekreacyjne -zumba
piątek 13.45-15.35
6
50.1
Winogradowa Marina
Zajęcia katechetyczno-wyrównawcze
wtorek 9. godzina lekcyjna
5
50.2
Winogradowa Marina
Koło misyjne
środa 9. godzina lekcyjna
6
51.1
Wiśniewska –Mróz Izabela
Poznaję języki – poznaję świat – piszemy blog w języku niemieckim
środa 8. godzina lekcyjna
7
51.2
Wiśniewska –Mróz Izabela
Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego
wtorek 8. godzina lekcyjna
6
52.1
Wojtowicz Andrzej
Zajęcia wyrównawcze
środa 9. godzina lekcyjna
5
52.2
Wojtowicz Andrzej
Koło informatyczne
czwartek 9. godzina lekcyjna
5
53.1
Wysocka Ewa
Zajęcia  teatralne
poniedziałek 9. godzina lekcyjna
5
53.2
Wysocka Ewa
Zaj wyrównawcze z języka polskiego
środa 9. godzina lekcyjna
10
54.1.2
Żmińczuk Michał
SKS – koszykówka dziewcząt
wtorek 15.30-17.00
piątek 16.30-18.00
10