Plan i regulamin

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:
Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach oraz pośredniczenie w kontaktach uczniów z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
Samorząd Uczniowski i opiekunowie zastrzegają sobie prawo do zmiany planu pracy wg bieżących potrzeb.
Lp.
Termin realizacji
Planowane zadania
Odpowiedzialni
1.
wrzesień
1.   Wybory  przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego szkoły, autoprezentacja kandydatów.
opiekunowie SU
 
2.   Wybory samorządów klasowych.
3.   Zapoznanie uczniów i ich rodziców z prawami i obowiązkami ucznia.
wychowawcy klas
 
4.   Spotkanie wszystkich przedstawicieli samorządów klasowych, przedstawienie celów działalności SU:
a)   zapoznanie z planem pracy na bieżący rok szkolny,
b)   uzupełnienie planu pracy o nowe oferty działań zaproponowane przez uczniów,
c)   wybory członków zarządu Samorządu Uczniowskiego,
d)   przydzielenie zadań.
opiekunowie SU
 
5.   Wybór Rzecznika Praw Ucznia spośród uczniów i nauczycieli
uczniowie
 
6.   Zagospodarowanie tablicy SU.
członkowie SU
7.   Zorganizowanie „Otrzęsin” dla uczniów klas czwartych.
opiekunowie SU,  wychowawcy
8.   Ogłoszenie konkursu na „MISTRZA FREKWENCJI”.
członkowie SU
 
9.   Ogłoszenie konkursu na najładniejszy zeszyt.
członkowie SU
 
2.
październik
1.   Współpraca z Fundacją „Pomóż i Ty” – sprzedaż pomocy naukowych i ofiarowanie tzw. cegiełek na rzecz niepełnosprawnych nastolatków.
opiekunowie SU, członkowie SU
 
2.   Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „Dzieci listy piszą…LIST DO MOJEGO NAUCZYCIELA
opiekunowie SU, członkowie SU
 
3.   Przekazanie życzeń nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
członkowie SU
 
4.   4 października Światowy Dzień Zwierząt – współpraca z „Towarzystwem Przyjaciół nad Zwierzętami” – zbiórka karmy dla porzuconych psów i kotów.
członkowie SU, uczniowie
 
3.
Listopad
1.   Odwiedzenie Miejsc Pamięci Narodowej w naszym mieście zapalenie zniczy.
uczniowie, wychowawcy klas
 
2.   21 listopada – Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
3.   25 listopada – Dzień Pluszowego Misia.
członkowie SU, uczniowie
 
4.   Mikołajkowa akcja charytatywna „Zamień Knoppersa na pampersa” – zbiórka środków higienicznych dla dzieci z Domu Dziecka w Siedlcach.
opiekunowie SU, członkowie SU, uczniowie
 
4.
Grudzień
1.   Wesołe Mikołajki – dzień bez odpytywania (pisemnego i ustnego) dla uczniów, którzy tego dnia przyjdą ubrani na czerwono lub w czapce Mikołaja
członkowie SU, opiekunowie SU
 
2.   Zorganizowanie przez samorządy klasowe symbolicznych spotkań opłatkowych.
wychowawcy klas, samorządy klasowe
 
3.   Konkurs na „Najładniejszą świąteczną dekorację klasy”.
członkowie SU, opiekunowie SU
4.   Przekazanie życzeń świątecznychDyrekcji i pracownikom szkoły.
członkowie SU
 
5.   Udział w ogólnopolskiej akcji „GÓRA GROSZA”.
członkowie SU, opiekunowie SU
5.
Styczeń
1.   Złożenie sprawozdania z działalności SU za I semestr.
opiekunowie SU
 
2.   Rozstrzygnięcie konkursu „MISTRZ FREKWENCJI”.
opiekunowie SU
 
3.   Udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „WOŚP”.
członkowie SU, wolontariusze
6.
Luty
1.   Podsumowanie wyników nauczania za  I semestr w nauce, zachowaniu i frekwencji (zamieszczenie informacji  w gablocie szkolnej).
opiekunowie SU, członkowie SU
2.   Zorganizowanie Poczty Walentynkowej.
członkowie SU
3.   Przeprowadzenie plebiscytu na „Miss i Mistera  uprzejmości”.
członkowie SU
7.
Marzec
1.   Plebiscyt na „Najsympatyczniejszą koleżankę w szkole”.
 
członkowie SU
 
2.   Przekazanie życzeń wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet
chłopcy z SU
 
3.   Dzień opowiadania/pisania dowcipów w pierwszy dzień wiosny
członkowie SU
 
4.   Konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną.
opiekunowie SU, członkowie SU
5.   Przekazanie  życzeń świątecznych Dyrekcji oraz pracownikom szkoły
członkowie SU
 
8.
Kwiecień
1.   Miejsca Pamięci Narodowej w moim mieście – wystawa fotograficzna.
2.   Dzień Ziemi – ekologiczne święto świata. Konkurs na najciekawszy plakat.
członkowie SU, opiekunowie SU
 
9.
Maj
1.   Konkurs plastyczny – „Portret moich rodziców/opiekunów”
2.   „Dzień Europy” – pomoc przy projekcie wewnątrzszkolnym
członkowie SU, opiekunowie SU
3.   Rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych w ciągu roku szkolnego.
członkowie SU
10.
Czerwiec
1.   „A ja mam talent” – prezentacja uzdolnień uczniów podczas Dnia Rodziny.
opiekunowie SU, członkowie SU
2.   Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2020/2021 – przygotowanie sprawozdania z działalności SU
opiekunowie SU
3.   Zamieszczenie w gablocie SU wyników nauczania w minionym roku szkolnym.
opiekunowie SU, członkowie SU
4.   Ufundowanie nagród książkowych i dyplomów dla uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach SU.
Rada Rodziców, opiekunowie SU
5.   Rozstrzygnięcie konkursu „MISTRZ     FREKWENCJI”.
6.   Przeprowadzenie wyborów na nowego przewodniczącego SU w roku szkolnym 2020/2021.
 
opiekunowie SU
11.
Cały rok
1. Aktualizacja informacji o działalności SU w gablocie.
2. Przygotowywanie gazetek okolicznościowych w gablocie SU.
3. Prowadzenie akcji „szczęśliwy numerek”.
członkowie SU
4. Organizacja zbiórek i akcji charytatywnych zgodnie z ofertami instytucji.
5. Kontynuacja zbiórki plastikowych nakrętek.
opiekunowie SU, członkowie SU