Statystyka

NAJLEPSI CZYTELNICY W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2016/17
Nazwisko, klasa
Ilość przeczytanych książek
Sochaj Natalia,  2F
17
Cabaj Wiktoria,  3E
15
Szewczyk Aleksandra,  3F
14
Woźniak Milena,  3F
14
Pawluk Julia,  2F
13
Puchalska Klaudia,  3E
10
Miłkowska Łucja,  3B
10
NAJLEPIEJ CZYTAJĄCE KLASY TO:
2F – średnia 3,85
3E – średnia 3,78
3B – średnia 3,54