Ubezpieczenie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2021/2022 objęci są ubezpieczeniem w NNW Firma ubezpieczeniowa COMPENSA

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 objęci są ubezpieczeniem w InterRisk TU S.A. – polisa numer 065358

Informacje o ubezpieczeniu (zobacz).
Zgłoszenie roszczenia (zobacz/pobierz)
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 2017/2018 objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w  InterRisk TU S.A.
Polisa                                                    Opis zakresu ochrony

 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2015/2016 objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w roku szkolnym 2014/2015 objęci byli ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki, w drodze z domu do szkoły i ze szkoły do domu, w życiu prywatnym, podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji, powstałe na terytorium całego świata.
Formy zgłoszenia świadczenia (tzw. szkody):
– za pośrednictwem poczty na adres: Compensa 02-432 Warszawa Aleje Jerozolimskie 162,
– u agenta obsługującego: Łukasz Lipiński, ul. Czerwonego Krzyża 14 08-110 Siedlce, tel. 25 633 13 48
Druk zgłoszenia świadczenia dostępny jest na stronie www.compensa.pl bądź w sekretariacie szkoły.
Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej świadczenia można uzyskać za pośrednictwem infolinii do Call Center Compensa:
dla telefonów stacjonarnych – 801 120 000
dla telefonów komórkowych – 22 501 60 00
lub u agenta obsługującego: ul. Czerwonego Krzyża 14 08-110 Siedlce, tel. 25 633 13 48
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 byli w roku szkolnym 2013/2014 ubezpieczeni w NAU RAZEM KORZYSTNIEJ.


więcej informacji

 
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 byli w roku szkolnym 2011/2012 ubezpieczeni w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń.
Zgłoszenia nieszczęśliwych wypadków uczniów należy dokonywać telefonicznie w Polskim Towarzystwie Ubezpieczeń pod numerem telefonu: 22 539 31 00.
Zgłaszający powinien podać numer polisy: seria INS nr 149438.
Sposób postępowania w przypadku konieczności zgłoszenia szkody w PZU w roku szkolnym 2012/2013 (instrukcja postępowania)