Uczniowie

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole uczy się 380 uczniów.
Klasa Ia: 21 uczniów
Klasa Ib: 17 uczniów
Klasa IIa: 21 uczniów
Klasa IIb: 16 uczniów
Klasa IIc: 15 uczniów
Klasa IIIa: 16 uczniów
Klasa IIIb: 14 uczniów
Klasa IVa: 22 uczniów
Klasa Va: 22 uczniów
Klasa Vb: 24 uczniów
Klasa Vc: 21 uczniów
Klasa VIa: 15 uczniów
Klasa VIb: 22 uczniów
Klasa VIIa: 24 uczniów
Klasa VIIb: 23 uczniów
Klasa VIIc: 18 uczniów
Klasa VIIIa : 24 uczniów
Klasa VIIIb: 25 uczniów
Klasa VIIIc: 20 uczniów