Uczniowie

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole uczy się 463 uczniów.
(stan na 1 września 2016 r.)
Klasy pierwsze: 158
Klasy drugie: 155
Klasy trzecie: 150
W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole uczyło się 470 uczniów.
(stan na 1 września 2015 r.)
Klasy pierwsze: 155
Klasy drugie: 149
Klasy trzecie: 166
W roku szkolnym 2014/2015 w naszej szkole uczyło się 453 uczniów.
W klasach pierwszych: 148
W klasach drugich: 167
W klasach trzecich: 138
W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole uczyło się 450 uczniów.
W klasach pierwszych: 169
W klasach drugich: 141
W klasach trzecich: 140