Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2021/2022.
Szczegółowy plan uczniów i nauczycieli.
WDŻ  – p. Małgorzata Rudnicka
PONIEDZIAŁEK
I SEMESTR
II SEMESTR
8. 14.40 – 15.25
9. 15.30 – 16.15
5a
____
4a
7a
ŚRODA
I SEMESTR
II SEMESTR
6. 12.45 – 13.30
8. 14.40 – 15.25
9. 15.30 – 16.15
4b
8a/8b
6a
4c
____
____
PIĄTEK
I SEMESTR
II SEMESTR
8. 14.40 – 15.25
9. 15.30 – 16.15
5b
____
7b
7c
 
WF – ŁĄCZENIE GRUP/NAUCZYCIEL UCZĄCY
Nazwa
Klasy
Nauczyciel
6d7
6a, 7a dz
p. A.Tomaszewska
PODZIAŁ NA GRUPY
7a, 7b, 8b
takie same grupy na j. angielskim, j. niemieckim i informatyce
6a
na informatyce takie same grupy jak na j. angielskim
DORADZTWO ZAWODOWE – p. Sylwester Mosiej
ŚRODA
9. 15.30 – 16.15
7c
Sala 109
CZWARTEK
7. 13.45 – 14.30
8a
Sala 109
8. 14.40 – 15.25
7b
Sala 109
PIĄTEK
7. 13.45 – 14.30
8b
Sala 116
8. 14.40 – 15.25
7a
Sala 116