Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021.
Szczegółowy plan uczniów i nauczycieli.
Nie wyszczególnione na planie powyżej ze względu na zajęcia tylko w jednym semestrze:
WDŻ – p. Małgorzata Rudnicka
PONIEDZIAŁEK
I SEMESTR
II SEMESTR
9. 15.30 – 16.15
10. 16.20 – 17.05
8c
—-
7a
6c
WTOREK
I SEMESTR
II SEMESTR
9. 15.30 – 16.15
8b
6a
ŚRODA
I SEMESTR
II SEMESTR
9. 15.30 – 16.15
8a
4a/4b
CZWARTEK
I SEMESTR
II SEMESTR
9. 15.30 – 16.15
5a
—-
PIĄTEK
I SEMESTR
II SEMESTR
9. 15.30 – 16.15
6b
7b
DORADZTWO ZAWODOWE – p. Sylwester Mosiej
PONIEDZIAŁEK
8. 14.40 – 15.25
7b
CZWARTEK
7. 13.45 – 14.30
8c
9. 15.30 – 16.15
7a
PIĄTEK
8. 14.40 – 15.25
8b
9. 15.30 – 16.15
8a