Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 już jest (między 1 a 20 września mogą następować pewne zmiany.
Szczegółowy plan uczniów i nauczycieli.
Nie wyszczególnione na planie powyżej ze względu na zajęcia tylko w jednym semestrze:
WDŻ – mgr Małgorzata Rudnicka
W pierwszym semestrze:
wtorek:
13.50 – 14.35 – klasa 5a
14.45 – 15.20 – klasa 8b
czwartek:
13.50 – 14.35 – klasa 7b
14.45 – 15.30 – klasa 8a
15.35 – 15.20 – klasa 8c
piątek:
12.50 – 13.35 – klasa 4a
W drugim semestrze:
wtorek:
12.50 – 13.35 – klasa 6b
13.50 – 14.35 – klasa 5b
czwartek:
13.50 – 14.35 – klasa 7c
14.45 – 15.30 – klasa 7a
15.35 – 15.20 – klasa 5c
piątek:
12.50 – 13.35 – klasa 6a
Doradztwo zawodowe – mgr Agnieszka Banaś
W pierwszym semestrze:
środa:
13.50 – 14.35 – klasa 8a
14.45 – 15.30 – klasa 8c
piątek:
13.50 – 14.35 – klasa 8b
14.45 – 15.30 – klasa 7c
W drugim semestrze:
środa:
14.45 – 15.30 – klasa 7b
piątek:
13.50 – 14.35 – klasa 7a