Wymalowali nagrody

30 listopada 2018 r. w SP 8 w Siedlcach odbył się międzyszkolny konkurs plastyczny „Barwą i kreską o Polsce Niepodległej”. Organizatorami byli SP 8 oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach. Regulaminowo szkołę mogło reprezentować 4 uczniów w 2 kategoriach wiekowych. Przed uczestnikami postawiono bardzo odpowiedzialne i artystycznie wyczerpujące zadanie: w godzinach  9:00-12:00 mieli wykonać( na żywo) pracę malarską/rysunkową na papierze  formatu A3.  Do konkursu stanęło 31 uczniów z 8 placówek oświatowych. Szanowna komisja, znani siedleccy  artyści,  doceniła artyzm i walory artystyczne prac naszych reprezentantów  i troje  naszych uczniów otrzymało nagrody: Gabriela Wnorowska 3a, Justyna Ceranka 7b i Julia Cielemęcka 4b,  w tym  nagrodę Grand Prix otrzymała  Justyna Ceranka.
Serdeczne gratulacje i wielkie podziękowania 
dla Szymka, Justyny, Gabrysi i Julki 

Uczennica klasy 3b w poczekalni u Pana Cogito

29 listopada 2018 roku w sali widowiskowej „Podlasie” klasa 3b wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Jaroszczyk uczestniczyła w uroczystości związanej z uczczeniem „Roku Zbigniewa Herberta”. Siedlecka Grupy Literacka „Witraż” „odczarowywała Herberta” w niezwykłej inscenizacji poetycko-muzycznej pt. „W poczekalni Pana Cogito” przygotowanej na bazie wierszy powstałych w ramach szkolnych spotkań literackich. W inscenizacji wzięła udział uczennica klasy 3b Wiktoria Księżopolska, która w tym roku szkolnym rozpoczęła ścisłą współpracę z „Witrażem”. Na scenie mogliśmy zobaczyć również kilkoro absolwentów naszej szkoły.

Znaki Wolności

28 listopada uczniowie z klas ósmych i trzecich gimnazjum zwiedzali z przewodnikiem Zamek Królewski w Warszawie. Jedną z ważniejszych ekspozycji, którą obejrzeli była wystawa Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej, zrealizowana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W 30 salach udostępniono niemal 500 dzieł sztuki, pozyskanych z wielu instytucji i kolekcji prywatnych oraz kilkaset fotografii dokumentalnych, którym towarzyszą montaże filmowe, ścieżki dźwiękowe, komentarze historyczne czy dokumenty archiwalne. To także monumentalny fresk historyczny, ujmujący w chronologicznych ramach 1914–1989 dzieje zmagań o narodową suwerenność oraz jej obronę i umacnianie, pomyślany jako refleksja nad istotą narodowej tożsamości.
Rozrywkową cześć wycieczki stanowiły gry w pokojach zagadek.

Zwycięstwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Franciszkańskiej

Julia Cielemęcka uczennica klasy 4b pod opieką katechetki Mariny Winogradowej zdobyła I miejsce w Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie Wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe w kategorii klasy IV – V farby plakatowe. Praca Julii dotyczyła tematu „Św. Maksymilian służy Matce Bożej i Polsce” i  ilustrowała fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe”.
Konkurs miał na celu przybliżanie postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego, zainteresowanie dzieci wiedzą religijną, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów. Organizatorem Olimpiady jest Prowincja Ojców Franciszkanów z siedzibą w Warszawie, a współorganizatorami m.in. Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od tego roku szkolnego honorowym patronatem olimpiadę objęła Pani Minister Edukacji Narodowej.

Zwyciężczyni gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wieczór poezji i pieśni patriotycznej

W środę 28 listopada w naszej szkole miało miejsce kolejne  wydarzenie z okazji jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tym razem był to wieczór poezji  i pieśni patriotycznej przygotowany przez dzieci i młodzież pod kierunkiem p. Mariny Winogradowej i p. Małgorzaty Rudnickiej.
Przy świetle świec w to listopadowe popołudnie można było otulić się poezją znanych polskich autorów, którzy na różny sposób sławili piękno naszej Ojczyzny, bohaterstwo ludu, niepowtarzalność języka i kultury. Uczniowie, przedstawiciele grona pedagogicznego, przybyli rodzice usłyszeli wiersze Władysława Bełzy, Ryszarda Przymusa, Czesława Janczarskiego, Jana Andrzeja Morsztyna, Wandy Chotomskiej, Cypriana Kamila Norwida, Antoniego Słonimskiego i innych w wykonaniu uczniów klas czwartych, siódmych i trzecich gimnazjalnych.
Z młodych serc solistek i członków szkolnego chóru popłynęły znane pieśni patriotyczne: „Rota”, „Piechota”, „Marsz Pierwszej Brygady” czy bardziej współczesne: „W listopadzie pada deszcz”, „Biały krzyż” Krzysztofa Klenczona, „Taki kraj” Jana Pietrzaka, „Ojczyzna” Marka Grechuty. Wielokrotnie w różnych zawirowaniach historii naszego kraju te utwory podnosiły duch w narodzie polskim. Jednocześnie stały się one wyśpiewanym wyrazem hołdu współczesnego młodego pokolenia dla tych, którzy rzucili „na stos swój życia los”.

Dzień otwarty w grudniu

Zapraszamy Rodziców na Dzień otwarty 3 grudnia (pierwszy poniedziałek miesiąca). W godz. 16.00 – 17.00 będą obecni wszyscy nauczyciele.

MŁODZI DEMOKRACI

Dnia 27.11.2018r Samorząd Uczniowski zorganizował debatę poświęconą niepodległości Polski. Wzięli w niej udział uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum, wice dyrektor szkoły Jadwiga Chomacka i opiekunowie samorządu. Musimy przyznać, że czas spędzony w gronie rówieśników należy zaliczyć do udanych. Została poruszona historia narodu polskiego w dążeniu ku niepodległości, obchodzenie wczoraj, dziś w przyszłości święta 11Listopada, w jaki sposób Polonia czci bohaterów narodowych i jakie wartości przekazuje młodemu pokoleniu, dlaczego warto przekazywać tradycje, co noszą w sercach Polacy, ile wysiłku kosztuje demokracja i dlaczego z dumą spoglądamy na naszą historię? Te i inne tematy uruchomiły merytoryczną dyskusję. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Klasy trzecie na wycieczce w Warszawie

26 listopada 2018r.  uczniowie klas 3a i 3b wzięli udział w szkolnej wycieczce do Warszawy.
Pobyt w stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzania wystawy stałej pt. „O młodych  dla młodych” w Muzeum Historii  Żydów Polskich POLIN.  Dzięki ciekawym opowieściom przewodników przenieśliśmy się do czasów dwudziestolecia międzywojennego. Poczuliśmy klimat gwarnej żydowskiej ulicy dużego polskiego miasta. Potem w labiryncie getta wysłuchaliśmy opowieści o losach Żydów pod niemiecką okupacją.
Następnie odwiedziliśmy Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, gdzie obejrzeliśmy wystawę „Plan Filmowy” składającą się z dwóch części: scenograficznej i kostiumowej. Znaleźliśmy się w miejscu, gdzie nagrywano szkolne sceny do filmu
„7 uczuć” w reżyserii Marka Koterskiego.  Poznaliśmy kolejne etapy powstawania filmu a dzięki urządzeniom Gear VR znaleźliśmy się planie i obserwowaliśmy pracę ekipy i nagrywanie ujęć.
Na zakończenie naszego pobytu w Warszawie, po zapadnięciu zmroku, udaliśmy się do Wilanowa. Tam podziwialiśmy Królewski Ogród Światła – jesienno- zimową wystawę , która rozświetla ogród przy pałacu w Wilanowie. Tysiące kolorowych diod ułożone są w taki sposób, aby oddawały barokowe wzory i kształty roślin.
Po dniu pełnym nowych wrażeń i ciekawych informacji wróciliśmy do Siedlec.
Wycieczkę zorganizowały i nad naszym bezpieczeństwem czuwały panie: Beata Pniewska, Agnieszka Karpińska i Małgorzata Jaroszczyk.

MISTRZyni CZYTANIA

22 listopada 2018 r. odbył się IV Międzyszkolny Konkurs „Mistrz Czytania” organizowany przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.  Uczennica naszej szkoły – Agnieszka Szczepańska z klasy 3a (gimnazjum) zdobyła I miejsce. Jury oceniało technikę czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania),  środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, mimika, ewentualny gest tzw. „intuicja artystyczna, postawa, sposób trzymania teksu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą) oraz technikę czytania nieznanego tekstu.

Zaproszenie