Pasowanie na „Świetliczaka”

W dniu 5 października w naszej świetlicy szkolnej odbyło się pasowanie na „Świetliczaka”. Spotkanie rozpoczęło się wierszem na powitanie. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenie w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. Pierwszaki musiały wykazać się szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego świetliczaka. W pierwszej kolejności uczniowie odpowiadali na pytania wychowawcy dotyczące zasad obowiązujących w świetlicy. Następnie podczas zabawy w „głuchy telefon” kandydaci wykazywali się umiejętnościami w próbie wygimnastykowanego języka i wzajemnego słuchania. Kolejna konkurencja to „zgaduj zgadula” – odgadywanie zagadek. Na koniec pierwszoklasiści musieli przejść próbę smaku zjadając kawałek cytryny. Wszystkie zadania zostały wykonane perfekcyjnie.
Na zakończenie by dopełnić tradycji uczniowie przystąpili do ślubowania, gdzie złożyli uroczystą przysięgę, a każdy pierwszoklasista był pasowany kredką przez wychowawcę świetlicy. Na pamiątkę każdy otrzymał medal świetliczaka.
Wychowawcy świetlicy życzą nowym świetliczakom wielu sukcesów w nauce oraz radości w życiu świetlicowym.
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
SP1, Siedlce 2018Created using LightBox Video Web Gallery Creator