Z książką w świetlicy szkolnej!

W świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach, w ramach zajęć edukacyjno-wychowawczych prowadzone są zajęcia czytelnicze realizowane podczas akcji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Wychowawcy świetlicy szkolnej skupiają się na rozbudzeniu w dzieciach zamiłowania do czytania. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że ten proces powinien zacząć się już w domu rodzinnym. Potrzebę słuchania czytanych książek, powinni u ucznia rozbudzić rodzice i dziadkowie. W efekcie dziecko czytając, wzbogaca swoje słownictwo, rozwija wyobraźnię, kształtuje samodzielność myślową, w rezultacie umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów. Zatem podstawowym celem nauczycieli, również nauczycieli świetlicy, jest kształtowanie nawyku obcowania z książką.
Przeczytane fragmenty książki "Bajki ze starego kufra" rozbudziły wśród uczniów wyobraźnie, wrażliwość na otaczający świat oraz spowodowały wśród dzieci zainteresowanie książką, która jest źródłem wrażeń emocjonalnych i wartości estetycznych.
1
1
2
2
3
3
4
4
SP1, Siedlce 2018Created using LightBox Video Web Gallery Creator