Dzieci najchętniej uczą się przez zabawę

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich formach zabawy organizowanych przez wychowawców świetlicy szkolnej. Po pierwsze zabawa pomaga dziecku zrozumieć i poznać świat, w którym żyje. Umożliwia mu wypróbowanie swoich zdolności bez brania pełnej odpowiedzialności za swoje czyny. Dzięki swemu bogactwu i różnorodności zabawy są niezastąpioną formą oddziaływania wychowawczego i kształcącego.
Zabawy i gry ze śpiewaniem stanowią jedną z najbardziej interesujących form zabawowych, oddziałujących wszechstronnie na organizm dziecka i wyzwalających jego aktywność. Przyczyniają się do podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej, współdziałają z rozwojem wrażeń, uczą spostrzegać otaczające przedmioty i zjawiska.
01
1
02
2
03
3
04
4
05
5
06
6
07
7
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
SP1, Siedlce 2018Created using LightBox Video Web Gallery Creator