regulamin "Najlepsza klasa" - UKS Jedynka

Idź do spisu treści

Menu główne:

regulamin "Najlepsza klasa"

Konkursy
REGULAMIN SZKOLNYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH MAJĄCYCH NA CELU WYŁONIENIE NAJLEPSZEJ KLASY OBOWIĄZUJĄCY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W SIEDLCACH.

ORGANIZATORZY:
Uczniowie i nauczyciele wychowania fizycznego


PATRONAT:

Dyrektor PG1 W SIEDLCACH
mgr MAGDALENA OLSZEWSKA – SILNA

CEL IMPREZY:
1. Wyłonienie najaktywniejszej klasy.
2. Umożliwienie uczniom udziału w atrakcyjnej formie czynnego wypoczynku i sportowej rywalizacji w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
3. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
4. Promowanie zdrowego stylu życia
5. Promowanie uczniów biorących udział w zawodach i imprezach sportowych.

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1) W rozgrywkach mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas PG1, w drużynie mogą grać zarówno chłopcy jak i dziewczynki.
2) Rodzice (bądź prawni opiekunowie) wyrażają pisemną zgodę oraz potwierdzają dobry stan zdrowia swojego dziecka.
3) System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn, dyscypliny sportu lub etapu rozgrywek.
4) Rozgrywki mogą odbywać się wyłącznie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.
5) Ćwiczących obowiązuje strój, obuwie sportowe oraz przestrzeganie regulaminów korzystania z obiektów sportowych.
6) Podstawowe zasady obowiązujące na zajęciach to: szanowanie sprzętu i gra fair play.
7) W czasie zajęć należy przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
8) Klasy mogą wziąć udział w turniejach: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej oraz w zawodach zaplanowanych na „Dzień Sportu”.
9) Szczegółowy regulamin rozgrywek wybranych gier zespołowych zostanie przedstawiony w osobnym załączniku.
10) Dla klasy, która zwycięży przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
11) Udział w rozgrywkach premiowany będzie ocenami cząstkowymi z w-f .
12) Zakończenie rozgrywek i wyłonienie zwycięzców oraz rozdanie nagród i dyplomów w dniu 01.06.2016r podczas „Dnia Sportu”

Zasady wyłonienia zwycięskiej klasy:
1. Każda klasa otrzymuje punkty za miejsce jakie zdobędzie w danych rozgrywkach.
2. Zsumowane punkty z rożnych dyscyplin wyłonią najlepsza klasę pod względem sprawności
jak i aktywności fizycznej.
Punktowanie dyscyplin sportowych:
1 miejsce -10 pkt
2 miejsce – 8 pkt
3 miejsce - 6pkt
4 miejsce – 5 pkt
5 miejsce – 3 pkt
6 -7 miejsce – 2 pkt
Za uczestnictwo - 1 pkt
 
Aktualności | Konkursy | Sukcesy | Galeria | Zajęcia pozalekcyjne | Ogólna mapa witryny
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego