Plan pracy i regulamin

SKŁAD SU W ROKU 2023/2024

Przewodnicząca – Maria Smyk kl. VII a (zmiana od 8.01.2024 za Zuzanna Duda kl. VIII a)
Zastępca przewodniczącej – Nadia Serementa kl. VII a (zmiana od 8.01.2024 za Maria Smyk kl. VII a)

REGULAMIN SU

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach oraz pośredniczenie w kontaktach uczniów z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Skip to content