Działania

Z okazji Dnia Matki Samorząd Uczniowski zaprosił pierwszoklasistów do konkursu plastycznego pt.: Portret mojego opiekuna”. Na konkurs wpłynęło wiele przepięknych prac, ale nie dla wszystkich jest podium. I miejsce przypadło Maciejowi Kornelukowi, II miejsce zajął portret, który wykonał Jakub Niedźwiecki, a III miejsce zajął Aleksander Domański. Wszystkim dziękujemy serdecznie i zapraszamy do kolejnych konkursów.
Samorząd Uczniowski
KONKURS WIELKANOCNY
W marcu b. r. z okazji Świąt Wielkanocnych Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na najładniej przyozdobioną salę lekcyjną. Jury prawie jednogłośnie za najbardziej „świąteczną”, klimatyczną i kolorową pracownię uznało salę nr 21, którą opiekuje się klasa IV A wraz z wychowawcą – p. Julitą Byczyńską-Kozioł. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją, budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia!
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób.
Życzy Samorząd Uczniowski

 

Dzień Kobiet pierwszy raz obchodzono w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Odbyło się to w rocznicę przemarszu 15 tysięcy pracownic zakładów odzieżowych przez Nowy Jork, które domagały się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet.
W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła w Kopenhadze międzynarodowy Dzień Kobiet.
W naszej szkole dzień ten był bardzo uroczysty. Dziewczynki zostały obdarowane kwiatami wiosennymi i prezentami przygotowanymi przez naszych kochanych chłopców. Samorząd Uczniowski spośród wszystkich dziewczynek wyłonił najsympatyczniejszą. W wyniku tajnego głosowania została nią koleżanka z klasy 2F Karolina Grodowska, natomiast w klasach czwartych wybrano Zosię Wielogórską klasa 4b i Ulę Kowalską klasa 4a. Serdecznie gratulujemy!
Samorząd Uczniowski pamiętając o tym święcie dołącza skromne życzenia.
Tajemnicą jesteś
z księgi czarów zbiegłą,
mgłą zaklętą,
przez którą nieliczni tylko przejdą.
Kobieto, puchu marny,
a nie do zdobycia,
kobieto – ile w tym słowie jest
piękna, miłości i życia.

Wigilijna, cicha noc
ma w sobie niezwykłą moc,
dzisiaj chcą być razem wszyscy,
kolędować do kołyski.
Do Jezusa Maleńkiego,
w biednej szopie zrodzonego,
By swą rączką błogosławił,
zmartwień wszystkich nas pozbawił.
Życzenia świąteczne składa
Samorząd Uczniowski
Zgodnie z tradycją dnia 06.12.2017r. odbyły się w naszej szkole WESOŁE MIKOŁAJKI. Uczniowie odpowiedzieli na propozycję SU i ubrali się w kolory czerwone. Niektórzy mieli na głowie czapkę Mikołaja. Wspaniały, szkolny MIKOŁAJ wędrował od klasy do klasy i rozdawał słodycze. Musimy z satysfakcją odnotować, iż nasi uczniowie są  grzeczni i przybysz z Laponii bardzo szybko opróżnił swój woreczek. Do zobaczenia za rok!!!!

 

Dnia 29 listopada 2017r. odbyła się w naszej szkole debata poświęcona: tolerancji, stereotypom, cyberprzemocy i podejściu do ludzi starych, samotnych i chorych. Inicjatorką dyskusji wewnątrzszkolnej była przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Leszczyńska. Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum przygotowali plakaty, mapy mentalne i prowadzili żywą dyskusję na tematy ważne i aktualne w naszej szkole. Zostały podjęte zobowiązania, co do poprawy własnego wizerunku i zacieśniania współpracy pomiędzy uczniami w celu poprawy relacji koleżeńskich. Zgromadzeni na debacie wykazali się wiedzą ogólną i taką, która oparta jest na badaniach i sondażach. Wymiana poglądów odbywała się w sposób kulturalny i rzeczowy. Musimy przyznać, że brakuje nam takich spotkań, które uczą konstruktywnego myślenia i pozwalają na wyrażenie własnych opinii. Wszystkim uczestnikom debaty serdecznie dziękujemy za uwagę i poświęcony czas.

 

Dnia 25.11.2016r. Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.
Garść misiowych faktów Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej.
W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek. Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.
Nasi uczniowie obchodzili to święto 27 listopada. Mając przy sobie pluszowego misia, byli zwolnieni z odpowiedzi ustnej.

 

Dnia 20 listopada 2014r. po raz pierwszy w Polsce obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku tj. 20 listopada świętujemy 26 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.
Konwencja o prawach dziecka przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach Świata. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie .
Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.
Dokument składa się z preambuły (wstęp do aktu prawnego) i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami:
 • dobra dziecka,
 • równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
 • poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),
 • pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).
Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko winno się uczyć, a nie pracować). W skład tego wchodzą:
Prawa cywilne
 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.
Prawa socjalne
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
Prawa kulturalne
 • prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.
Prawa polityczne
 • prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych
Obchody tego święta w naszej szkole TO WIELKIE WYDARZENIE. Uczniowie wykonali plakaty, zapoznali się z prawami, które są dla nich bardzo ważne. Na godzinach wychowawczych każda klasa przedyskutuje zagadnienia związane z Prawami Dziecka i zostaną one przedstawione na szkolnej debacie w dniu 29.11.2017r. Wiersze, które napisali uczniowie w ramach konkursu zostaną opublikowane w szkolnej gazecie. Dziękujemy wszystkim za aktywny wkład w to doniosłe i jakże ważne wydarzenie.
Dnia 25.10.2017r. w naszej szkole odbył się DZIEŃ PIŻAMY I KAPCIA. Osoby, które tego dnia przyszły do szkoły w piżamie i kapciach zostały zwolnione z odpowiedzi ustnej. Musimy przyznać z radością, że szkoła wypełniła się kolorowymi nakryciami ciała i stóp. Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do akcji. Najwięcej osób przebranych było w klasie 3f i 3b. Uczniowie zostali nagrodzeni.

 

 

Samorząd Uczniowski dba o Miejsca Pamięci Narodowej w naszym mieście.

Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania uczniom i nauczycielom, którzy wsparli finansowo Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Pieniążki w kwocie 95zł zostały wpłacone na konto fundacji. W tym roku wsparliśmy 17- letnią Oliwię , która pomimo przepukliny oponowo–rdzeniowej i niedowładu kończyn dolnych jest aktywną i wzorową uczennicą z pasjami. Z uwagi na jej stan zdrowia niezbędne jest zapewnienie specjalistycznej rehabilitacji wspomagającej dalszy rozwój i sprawność. Pasją Oliwii są sporty i taniec. Aktywny sportowy wózek inwalidzki ułatwi dziewczynie poruszanie się i realizacje celów życiowych.DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I POMOC.
Tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 (a wcześniej Gimnazjum) jest nadawanie przez uczniów zaszczytnego tytułu najsympatyczniejszemu nauczycielowi naszej szkoły. W demokratycznych wyborach tytuł ten otrzymała nauczycielka geografii Dorota Kępa. Cieszymy się, że opiekunka naszego Samorządu Uczniowskiego jest najsympatyczniejsza spośród nauczycieli. Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i radości z życia.

s

6 PAŻDZIERNIKA 2017 r. SWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU
Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. Bo jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora. W ciągu ostatnich kilku dekad rozwinęła się nawet nowa dziedzina badań nad tym zjawiskiem, zwana glotologią. Dzięki niej potwierdzono naukowo, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Oznacza to, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. Istnieje aż 19 rodzajów uśmiechu, które angażują od 5 do 53 mięśni twarzy. Częstotliwość uśmiechu zmienia się z wiekiem – podczas gdy dzieci szczerzą zęby (lub dziąsła – w przypadku tych najmłodszych) nawet kilkaset razy dziennie, u dorosłych liczba ta spada nawet 10-krotnie. Jeśli więc chcemy podnieść tę niezadowalającą średnią, wystarczy spojrzeć na swoje pociechy lub częściej przebywać w towarzystwie osób uśmiechniętych – szwedzcy naukowcy dowiedli, że śmiech jest po prostu zaraźliwy.
Dnia 28.09.2017r. odbyły się w naszej szkole OTRZĘSINY dla uczniów klas siódmych. Uczniowie uczestniczyli w ośmiu konkurencjach. Każda z nich wymagała: skupienia, sprytu, szybkości i zdolności. Przyjęcie w poczet braci szkolnej prowadzone było przez Aleksandrę Leszczyńską, a uczniowie z klasy 2a,3d, 3a pomagali młodszym kolegom w konkurencjach. Jury w składzie: Pani Dyrektor Magdalena Olszewska-Silna, nauczyciel wychowania fizycznego Michał Żmińczuk, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Leszczyńska i jej zastępca oceniało poszczególne zadania. Po wyczerpujących zmaganiach ogłoszone zostały wyniki. Zwyciężyła klas 7a, drugie miejsce przypadło klasie 7b, a zaszczytne trzecie miejsce zajęła klasa 7c. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i cieszymy się, że zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr1.