Działania

Dnia 20 listopada 2014r. po raz pierwszy w Polsce obchodzony był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Uchwałę w tej sprawie – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 listopada Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku tj. 20 listopada świętujemy 26 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka.
Konwencja o prawach dziecka przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest to dokument obowiązujący w niemal wszystkich państwach Świata. W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie .
Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.
Dokument składa się z preambuły (wstęp do aktu prawnego) i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami:
 • dobra dziecka,
 • równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
 • poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców (państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych procedur),
 • pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji praw uznanych w konwencji).
Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko winno się uczyć, a nie pracować). W skład tego wchodzą:
Prawa cywilne
 • prawo do życia i rozwoju,
 • prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
 • prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
 • prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 • prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 • prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.
Prawa socjalne
 • prawo do odpowiedniego standardu życia,
 • prawo do ochrony zdrowia,
 • prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
Prawa kulturalne
 • prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
 • prawo do korzystania z dóbr kultury,
 • prawo do informacji,
 • prawo do znajomości swoich praw.
Prawa polityczne
 • prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych
Obchody tego święta w naszej szkole TO WIELKIE WYDARZENIE. Uczniowie wykonali plakaty, zapoznali się z prawami, które są dla nich bardzo ważne. Na godzinach wychowawczych każda klasa przedyskutuje zagadnienia związane z Prawami Dziecka i zostaną one przedstawione na szkolnej debacie w dniu 29.11.2017r. Wiersze, które napisali uczniowie w ramach konkursu zostaną opublikowane w szkolnej gazecie. Dziękujemy wszystkim za aktywny wkład w to doniosłe i jakże ważne wydarzenie.
Dnia 25.10.2017r. w naszej szkole odbył się DZIEŃ PIŻAMY I KAPCIA. Osoby, które tego dnia przyszły do szkoły w piżamie i kapciach zostały zwolnione z odpowiedzi ustnej. Musimy przyznać z radością, że szkoła wypełniła się kolorowymi nakryciami ciała i stóp. Dziękujemy wszystkim za przyłączenie się do akcji. Najwięcej osób przebranych było w klasie 3f i 3b. Uczniowie zostali nagrodzeni.

 

 

Samorząd Uczniowski dba o Miejsca Pamięci Narodowej w naszym mieście.

Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania uczniom i nauczycielom, którzy wsparli finansowo Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”. Pieniążki w kwocie 95zł zostały wpłacone na konto fundacji. W tym roku wsparliśmy 17- letnią Oliwię , która pomimo przepukliny oponowo–rdzeniowej i niedowładu kończyn dolnych jest aktywną i wzorową uczennicą z pasjami. Z uwagi na jej stan zdrowia niezbędne jest zapewnienie specjalistycznej rehabilitacji wspomagającej dalszy rozwój i sprawność. Pasją Oliwii są sporty i taniec. Aktywny sportowy wózek inwalidzki ułatwi dziewczynie poruszanie się i realizacje celów życiowych.DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I POMOC.
Tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 (a wcześniej Gimnazjum) jest nadawanie przez uczniów zaszczytnego tytułu najsympatyczniejszemu nauczycielowi naszej szkoły. W demokratycznych wyborach tytuł ten otrzymała nauczycielka geografii Dorota Kępa. Cieszymy się, że opiekunka naszego Samorządu Uczniowskiego jest najsympatyczniejsza spośród nauczycieli. Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i radości z życia.

s

6 PAŻDZIERNIKA 2017 r. SWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU
Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. Bo jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora. W ciągu ostatnich kilku dekad rozwinęła się nawet nowa dziedzina badań nad tym zjawiskiem, zwana glotologią. Dzięki niej potwierdzono naukowo, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Oznacza to, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. Istnieje aż 19 rodzajów uśmiechu, które angażują od 5 do 53 mięśni twarzy. Częstotliwość uśmiechu zmienia się z wiekiem – podczas gdy dzieci szczerzą zęby (lub dziąsła – w przypadku tych najmłodszych) nawet kilkaset razy dziennie, u dorosłych liczba ta spada nawet 10-krotnie. Jeśli więc chcemy podnieść tę niezadowalającą średnią, wystarczy spojrzeć na swoje pociechy lub częściej przebywać w towarzystwie osób uśmiechniętych – szwedzcy naukowcy dowiedli, że śmiech jest po prostu zaraźliwy.
Dnia 28.09.2017r. odbyły się w naszej szkole OTRZĘSINY dla uczniów klas siódmych. Uczniowie uczestniczyli w ośmiu konkurencjach. Każda z nich wymagała: skupienia, sprytu, szybkości i zdolności. Przyjęcie w poczet braci szkolnej prowadzone było przez Aleksandrę Leszczyńską, a uczniowie z klasy 2a,3d, 3a pomagali młodszym kolegom w konkurencjach. Jury w składzie: Pani Dyrektor Magdalena Olszewska-Silna, nauczyciel wychowania fizycznego Michał Żmińczuk, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Leszczyńska i jej zastępca oceniało poszczególne zadania. Po wyczerpujących zmaganiach ogłoszone zostały wyniki. Zwyciężyła klas 7a, drugie miejsce przypadło klasie 7b, a zaszczytne trzecie miejsce zajęła klasa 7c. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i cieszymy się, że zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr1.