Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej nr 1

Strategia Zarządzania Placówką Oświatową w dobie pandemii

Procedury dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach w czasie epidemii SARSCoV-19 wchodzą w życie 1.09.2020 r.

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2023/2024

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Program Doradztwa Zawodowego 2019/2020

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

Procedura bezpiecznej organizacji opieki zapoznaj się

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka zapoznaj się

Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID-19 zapoznaj się

Ankieta i oświadczenie dla rodziców pobierz

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia i konieczności udzielenia pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach (treść)

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach im. Komisji Edukacji Narodowej (treść)

„BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” (treść)

INSTRUKCJA ALARMOWA – Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej (tutaj). Pismo ws. instrukcji alarmowej (tutaj)

Zasady wydawania legitymacji szkolnej

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych

Procedura ewakuacji

Szkolny Program Aktywnej Współpracy

Wewnątrzszkolne ocenianie z poszczególnych przedmiotów:
edukacja wczesnoszkolna
język polski
język angielski
język niemiecki
muzyka
plastyka
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
przyroda
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
technika
religia 1-3 4-8

Skip to content