Logopeda

p. Karolina Klimczyk

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek 7.30 – 7.52, 10.50 – 13.15, 14.30 – 15.30
Środa 7.30 – 7.52
Czwartek 12.45 – 13.30, 15.30 – 16.00
Piątek 9.30 – 10.45, 13.45 – 15.55

Kiedy do logopedy ?

Co nas powinno zaniepokoić i kiedy szukać pomocy u logopedy?

 • dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę – jest to tendencja, która nie wycofa się samoistnie, a w przyszłości może spowodować seplenienie międzyzębowe;
 • nawykowo mówi przez nos;
 • niepokojące są zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy;
 • istnieją wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy;
 • opóźnienia w nabywaniu poszczególnych sprawności językowych są większe niż 6 miesięcy;
 • dziecko nie próbuje komunikować się z otoczeniem, nie rozumie mowy innych osób, nie reaguje na polecenia,
 • dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: „d” na „t” (np. zamiast domek mówi tomek), „w” na „f” (zamiast woda mówi fota), „g” na „k” (zamiast głowa mówi kłowa), „b” na „p” (zamiast buda mówi puta);
 • dziecko pod koniec 3 r.ż. nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y;
 • dziecko czteroletnie nie mówi wszystkich głosek (wyjątek: r, które może pojawić się później)
 • zniekształca głoski, zastępuje je innymi, nie znanymi w języku polskim, używa „obcego” dla nas dźwięku, np. wymawia „r” gardłowo;
 • dziecko wyraźnie jąka się (miewa częste blokady i uporczywe powtarzanie jakiejś głoski lub utrudniony start mowy).
 • mowa dziecka jest niezrozumiała dla innych osób poza rodzicami
 • mowa dziecka w jakikolwiek sposób różni się od mowy rówieśników

Rodzicu/ Opiekunie pamiętaj, że:

Wady wymowy wcześnie wykryte o wiele łatwiej wyeliminować.

Brak odpowiednio wcześnie terapii jednej wady, może sprawić, iż rozwiną się następne.

Istnienie wad wymowy niekorzystnie wpływa na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka.

W praktyce:

  Na zajęcia uczniowie przynoszą zeszyty, w których zapisywany jest materiał wyrazowy ( sylaby, wyrazy, zdania, dłuższe teksty) przeznaczony do codziennego utrwalania z dzieckiem w domu. Dlatego proszę zaglądać do tych zeszytów po każdych zajęciach.

Terapia zaburzeń artykulacji (wymowy) obejmuje trzy podstawowe etapy:

 • przygotowawczy (usuwanie przyczyn istniejących zaburzeń mowy);
 • wywoływania głoski lub korygowania głoski nieprawidłowo wymawianej;
 • utrwalania prawidłowo brzmiącej głoski – najdłuższy, wymagający systematyczności i konsekwencji od logopedy, dziecka i rodzica.

PAMIĘTAJMY!

Tylko regularne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy.

Terapia logopedyczna to nie tylko ćwiczenia przed lustrem. Podczas zajęć uczniowie układają historyjki za pomocą kostek typu Story Cubes, łączą w pary piankowe sylwety, tworzą gry planszowe. Ćwiczymy przez zabawę.

Skip to content