Pedagog

p. Kinga Domańska

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2023/2024
Poniedziałek 08.30 – 11.30
Wtorek 08.30 – 15.30
Środa 08.00 – 15.00
Czwartek 08.30 – 11.30 11.30- 12.30 Konsultacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli
Piątek 08.15 – 11.15

JAK WSPIERAĆ ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI

Sztuka Emocji

Ogólnopolski projekt edukacyjny

2023/2024

Nasza placówka wie jak ważne są emocje!

Bierzemy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym

Sztuka Emocji , który przeprowadzimy w klasach V- VIII

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji”, ma na celu skierować uwagę i działania nauczycieli oraz młodzieży w obszar emocji, wykorzystując do tego sztukę pod jej wszelakimi postaciami

Autorka projektu – Natalia Pawlik – Kopica

Nauczyciel w tym projekcie staje się przewodnikiem uczniów po świecie emocji, używając do tego celu różne dziedziny sztuki (sztuki plastyczne, muzykę, teatr, fotografię, literaturę, taniec etc.).

Projekt i jego działania w założeniach osadzony jest w duchu arteterapii i mindfulness – z tych źródeł, własnych uczuć, wiedzy i doświadczeń uczestnicy powinni czerpać pełnymi garściami.

Zadania: Realizacja projektu to przeprowadzenie co miesiąc minimum jednych zajęć/aktywności/ćwiczenia z użyciem wybranej dziedziny sztuki, odnoszącej się do przypisanej w danym miesiącu emocji. Zadania projektowe realizowane są od 1.10.2023 r. do 31.05.2024 r.

8 miesięcy – 8 zadań – 8 emocji – 8 dziedzin sztuki

Cele projektu:

Cel główny: Przybliżenie i oswojenie dzieci ze światem uczuć i emocji za pomocą sztuki w różnych formach.

Cele szczegółowe:

– wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

– przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne,

– tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość uczniów, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

– kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu różnych form sztuki,

– odkrywanie talentów,

– budowanie więzi w grupie/klasie

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Sztuka Emocji”, jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

,, 1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (…).”

,, 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego (…).”

,, 6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej (…).”

Koordynator projektu w SP nr1

mgr Kinga Domańska

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Siedlcach

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. K. Osińskiej 6. tel. (25) 794-33-04

Kto może skorzystać z pomocy: dzieci i młodzież uczęszczające do placówek edukacyjnych na terenie miasta Siedlce; dzieci nie uczęszczające do przedszkola/szkoły mieszkające w Siedlcach; rodzice uprawnionych dzieci.

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, tel. (25) 640-33-01

Kto może skorzystać z pomocy: dzieci i młodzież. Zapisy do psychiatry bez skierowania. Zapisy do psychologa – potrzebne skierowanie od lekarza.

3. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży CENTRUM, ul. Sokołowska 161, tel. (25) 631-08-67

Kto może skorzystać z pomocy: dzieci i młodzież (do 21 roku życia, jeśli uczą się w szkołach ponadpodstawowych), ich rodziny, szeroko pojęte otoczenie, w tym inni profesjonaliści pracujący z w/w osobami (po uzyskaniu zgody rodziny). Zapisy bez skierowania.

4. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży EZRA UKSW, ul. Sienkiewicza 52, tel. 690-077-702

Kto może skorzystać z pomocy: dzieci i młodzież (do 21 roku życia, jeśli uczą się w szkołach ponadpodstawowych). Zapisy bez skierowania.

5. Poradnia Profilaktyczno – Rehabilitacyjna dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych NZOZ „POWRÓT Z U”, ul. Kilińskiego 40, tel.(25) 633-31-81

Kto może skorzystać z pomocy: dzieci, młodzież i osoby dorosłe (bez ograniczeń wiekowych).

6. Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, tel. (25) 640-71-30

Kto może skorzystać z pomocy: dzieci i dorośli w przypadku przemocy, wypadków komunikacyjnych, przestępstw na tle seksualnym i innych przestępstw.

7. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji, Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4 tel. (25) 632-41-90, ul. Monte Cassino 70 tel./fax 25 644-04-00

Kto może skorzystać z pomocy: m.in. młodzież bezrobotna (absolwenci szkół zawodowych, średnich i młode osoby bez wykształcenia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, ubóstwem oraz kryminalizacją), ofiary przemocy, osoby realizujące środki probacji oraz zagrożone kryminalizacją, skazani, byli skazani i ich rodziny.

OGÓLNOPOLSKI CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA: 116-111

Zachowaj bezpieczeństwo w czasie wakacji!!!

Drodzy uczniowie i rodzice,

po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wypoczynku. Mam nadzieję, że tegoroczne wakacje dla wszystkich będą przyjemne, a zwłaszcza bezpieczne oraz, że nie zabraknie na twarzach uśmiechu.

Kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje:

· Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność

· Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, uważaj na znajomość przepisów ruchu drogowego

· Zabezpieczaj rower przed kradzieżą

· Nie pożyczaj roweru nieznajomym

· Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający głowę

· Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych

· Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych

· Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których dna nie znasz

· Nie wchodź do wody po posiłku

· Zawsze słuchaj poleceń ratownika

· Kąp się w miejscach dozwolonych pod opieką rodziców

· W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym

· Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość

· Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go

· Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.

· Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów

· Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko

· Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych

· Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez opieki osoby dorosłej

· Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym

· Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi

· Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność

· Nie zbliżaj się do obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli robi wrażenie łagodnego

Kochani uczniowie uważajcie na siebie, aby po upragnionym wypoczynku móc pełni sił i zdrowia wrócić we wrześniu w szkolne progi .

Bezpiecznych i pełnych uśmiechu wakacji !!!

Pełen atrakcji Dzień Dziecka 😊

Drogi rodzicu wiesz już co podarujesz swojemu dziecku w prezencie na Dzień Dziecka? A może wolisz uniknąć gorączkowych poszukiwań kolejnych zabawek, bo pokój Twojego dziecka jest nimi zapełniony po brzegi? Mam dla Ciebie alternatywne rozwiązanie i trochę pomysłów, żebyście mogli ten dzień świętować razem.

Każda rodzina ma swoje tradycje i sposoby na obchodzenie Dnia Dziecka. Dla jednych to okazja na wręczanie wyjątkowych prezentów, dla innych moment na wspólne spędzanie czasu w oryginalnych miejscach. Poniżej kilka propozycji jak uczcić ten wyjątkowy dzień. Bo choć myśląc o pierwszym czerwca najczęściej mamy na myśli najmłodszych członków rodziny, to przecież każdy z nas ma w sobie coś z dziecka. Zatem świętujmy razem!

Pomysły dla dzieci (7- 10 rok życia)

Początek podstawówki to bardzo wymagający czas. Nie wszystkie zabawy są już atrakcyjne. Potrzeby wrażeń rosną i choć niektóre atrakcje, jak park wodny czy magiczne drzewo, również mogą zachwycić dzieci z tej grupy wiekowej, to jednak mam dla Was kilka innych, atrakcyjnych propozycji:

1. Wieczór planszówek – lubicie gry planszowe? Na kolejną zawsze znajdzie się miejsce na półce, prawda? Może w ramach Dnia Dziecka warto zorganizować rodzinny turniej?

2. Wspólne sadzenie roślin – mama bądź tata, szczęśliwi posiadacze ogródka, choćby tego na balkonie 😉, z okazji Dnia Dziecka, sadzą ze

swoimi pociechami rośliny. Wspólne spędzanie czasu i połączenie przyjemnego z pożytecznym!

3. Wesołe miasteczko- zabawy na placu zabaw – choć nie jest to atrakcja dla każdego, jednak spora grupa dzieci uwielbia karuzele, tunele, huśtawki. Rodzice też mogą poczuć się dziećmi, choć raz w roku i wspólnie poszaleć na pobliskim placu zabaw.

4. Wycieczka do lasu, a może podchody lub gra terenowa? – idealnie byłoby skrzyknąć większą grupę i wraz z rodzicami innych dzieci przygotować niespodziankę. Może w klimacie indiańskim? Albo poszukiwaczy skarbu? Taki Dzień Dziecka na pewno długo pozostanie w pamięci.

Pomysły dla nastolatków (11- 15 rok życia)

Wielu rodziców obawia się wieku nastoletniego. Na ile znamy nasze dzieci w tym wieku? Czy wspólnie spędzony czas będzie przyjęty z otwartością i entuzjazmem, czy może rezerwą? Dzień dziecka to naprawdę świetny moment na zwolnienie i poświęcenie uwagi latorośli, która lada chwila wyfrunie z gniazda. Jeśli znamy jej upodobania i preferencje będzie nam łatwiej. Może coś z poniższej listy będzie przydatne:

1. Wieczorny festiwal smaków – nastolatki lubią być poważnie traktowane. W końcu są już prawie dorosłe. Może warto wybrać się do restauracji z ulubioną kuchnią (może sushi? ☺) lub wspólnie wybrać coś nowego, poznać nowe potrawy, spróbować smaków z innych stron świata. Przy okazji spędzić miło wieczór, a jak wiadomo stół to nie tylko jedzenie, ale świetna okazja do rozmowy.

2. Wspólne gotowanie – to nieprawda, że gotują tylko dziewczynki. Propozycja przygotowania wspólnej kolacji czy obiadu może być strzałem w dziesiątkę niezależnie od płci. Może znajdziecie coś intrygującego w Internecie, a może macie w domu ulubioną książkę

kucharską, z której warto coś wybrać, a potem podzielić się zadaniami. Praca w zespole, wspólne dzieło, czas na rozmowy, a na koniec smaczny efekt – czegóż chcieć więcej!

3. Wieczór filmowy– propozycja wspólnego filmu , przy chipsach popcornie bądź zdrowych przekąskach , to sposób na wolny czas, rozmowę bądź przytulanki, bo wbrew pozorom nastolatki też potrzebują naszego ciepła .

Drogi rodzicu, pamiętaj:

JAK SPĘDZIĆ ŚWIĄTECZNY CZAS WSPÓLNIE?

Święta to dla dzieci czas szczególny, sprawmy więc, by takie właśnie dla nich były. Nie tylko w Boże Narodzenie czas, który poświęcamy dziecku, jest dla niego bezcenny. Święta dają nam możliwość, by zatrzymać się na moment i sprawić, by te wspólne chwile były zabawą, radością i przyjemnością nie tylko dla dziecka, ale i dla jego rodziców. Czerpmy więc z każdego wspólnego dnia , jak najwięcej.

· Świąteczne tradycje

Zapoznawanie najmłodszych z tradycją jest niezwykle ważne, ponieważ wpływa na ich postrzeganie świata i życia, a także uczy więzi i przynależności do konkretnej kultury, religii, społeczności. – Jednym ze zwyczajów jest pozostawienie wolnego miejsca oraz nakrycia dla niezapowiedzianego gościa przy wigilijnym stole. Warto pokazywać dzieciom tę tradycję, by nauczyć je przeżywania tęsknoty za bliskimi oraz oczekiwania na przyjście nowych członków rodziny. – Z kolei tradycja dzielenia się opłatkiem i składania sobie nawzajem życzeń to piękna lekcja wybaczania. Przy wigilijnym stole zasiadamy wszyscy, odkładając na bok konflikty i problemy dnia codziennego. Jesteśmy ze sobą tu i teraz. To ważne dla dziecka – daje mu bowiem poczucie bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji. – Wspólne kolędowanie nie jest zazwyczaj lubiane przez dorosłych. Nasze dzieciaki natomiast zwykle uwielbiają śpiewać. Warto posłuchać z dzieckiem różnych kolęd i pastorałek i nauczyć malucha słów do choć jednej z nich. – Pasterka to kolejny zwyczaj, który warto kultywować z potomstwem – niekoniecznie z maluchami, ale starsze dzieci na pewno chętnie wybiorą się o północy na tę niezwykłą, magiczną wyprawę do świątyni. Będzie to dla nich wyjątkowe przeżycie.

· Nieograniczone możliwości prezentów

Nawet jeżeli Święty Mikołaj zainwestował w prezenty 😊, których przeznaczeniem jest zająć dziecko na tyle, by starszym dać chwilę wytchnienia, w święta bawmy się nimi wspólnie. Okres, kiedy nie musimy się spieszyć wykorzystajmy do tego, by obudzić w sobie dziecko, które znajduje przyjemność w kreowaniu równoległych światów z klocków czy figurek, w rysowaniu czy innych zabawach. Prezenty spod choinki chętnie nam w tym pomogą, a dziecko zapamięta takie święta na długo.

· Wspólne czytanie o poranku lub na dobranoc

Świąteczne poranki lub wieczory to dobry czas na to, by wspólnie poleniuchować – spędźcie je więc razem w łóżku na czytaniu książek np. takich o tematyce świątecznej. Dzięki nim dzieciom też łatwiej będzie zrozumieć różne kwestie, trudne tematy, których my sami nie potrafimy wytłumaczyć albo po prostu przybliżyć tematykę różnorodności religii świata. Możliwości jest wiele – możemy czytać maluchom na głos, starsze dzieci mogą czytać nam albo rodzeństwu, albo każdy czyta sobie – jakkolwiek zdecydujemy, bycie obok w otoczeniu książek sprawi wam wiele przyjemności. Oprócz klasycznej „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa istnieje wiele innych ciekawych propozycji: „Basia i Boże Narodzenie”, „Wigilia Mamy Mu i Pana Wrony”, „Wierzcie w Mikołaja”, „Prezent dla Cebulki”, „Tajemnica Bożego Narodzenia”, „Wigilia Małgorzaty”, „Co robią choinki po świętach?”, „Gang fałszywych Mikołajów”, „Boże Narodzenie w Bullerbyn”, „Hurra, są Święta!”, „Kosmiczne święta”, „Co cieszy Alberta?” i wiele innych.

· Wspólne spacery – w dzień i po zmroku

Ruszenie się zza stołu, wyjście z domu na powietrze choćby na spacer (lub na sanki, łyżwy czy zabawy na śniegu, jeśli oczywiście pozwoli nam na to pogoda 😊) to dla dziecka niezwykle istotne. Skorzystajmy z okazji, by się poruszać i wybierzmy się na spacer po mieście, aby np. zobaczyć świąteczne iluminacje.

· Gra i zabawa dla małych i dużych

Od kilku lat prawdziwy renesans przeżywają wszelkiego rodzaju gry planszowe. Od świątecznego stołu warto przenieść się na podłogę, by spędzić popołudnie na wesołej rywalizacji. Nawet gry dla najmłodszych mogą okazać się świetną zabawą dla rodziców, a przy tym nie sposób nie docenić ich walorów edukacyjnych. Przy planszy nie tylko dziecko ćwiczy spostrzegawczość, niekiedy kreatywność, często grafomotorykę, ale przy okazji uczy się też, jak mądrze wygrywać i jak poradzić sobie z porażką.

· Zwyczajnie cieszmy się sobą

A kiedy już na nic nie mamy sił, pomysły na wartościowe spędzanie czasu uleciały nam z głowy i chcemy tylko popatrzeć w ekran telewizora, włączmy jakąś bajkę i przytulmy się wszyscy na kanapie. Taka bliskość, choćby i przy wspólnym oglądaniu filmu, też jest ważna i cenna. Pamiętajmy, że celebrowanie świąt z dziećmi jest nie tylko przyjemne, ale i niezwykle ważne. To, jakie tradycje, jaki obraz świąt pokażemy dzieciom i co im przekażemy, będzie dla nich ważne przez całe ich życie. Dlatego warto się postarać i po prostu cieszyć się wspólnie spędzonym czasem, radować świątecznym nastrojem, odpuścić (bo nie wszystko musi być idealne) i dać się ponieść chwili. Nikt tak się nie potrafi cieszyć jak dzieci – a my idźmy ich przykładem.

Zabawy świąteczne:

Strony z kolorowankami :

Filmy i bajki :

Opracowała : Kinga Domańska- pedagog szkolny

Zadania pedagoga
Instytucje pomocowe
Telefony zaufania
Informacje dla ucznia
Informacje dla rodzica

Fundacja ,,Twarze depresji” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom świadcząc dla dzieci, młodzieży i dorosłych bezpłatną zdalną pomoc psychologiczną i psychiatryczną. Wszystkie potrzebne informacje znajdą państwo pod linkiem 👇  https://twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna/ oraz https://twarzedepresji.pl/pajacyk/ Zapraszam do zapoznania się z ofertą pomocową Fundacji.Nowa ogólnopolska linia wsparcia psychologicznego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, uruchomiło nową ogólnopolską linię wsparcia psychologicznego.Tydzień pomocy pokrzywdzonym przestępstwem

Więcej informacji na stronie MOPR Siedlce http://www.mopr.siedlce.pl/index_pl.php?str=0

Plakat udostępniony ze strony http://www.mopr.siedlce.pl, (dostęp 19.02.2022 r.)


Skip to content