Informacje dla rodzica

Rodzicu

  • Przytulaj swoje dziecko i mów, że jest dla ciebie bardzo ważne, i że bardzo je kochasz.
  • Uczyń wszystko co możliwe, aby Twoje dziecko wiedziało, że cokolwiek się nie wydarzy, zawsze może liczyć na Twoją obecność i wsparcie.
  • Pamiętaj, że najlepszym czynnikiem chroniącym Twoje dziecko przed jakimkolwiek wejściem w problem jest dobrze zbudowana relacja z Tobą.
  • Umiejętnie rozgraniczaj pojęcia kontakt i relacja. Ten pierwszy może być nawiązywany przez Internet, ta druga zawsze wymaga osobistego spotkania. O różnicy między pojęciami zawsze przypominaj swojemu dziecku.
  • Pamiętaj o tym, że istnieją naukowe dowody na to, że ludzie, którzy tworzą ze sobą dobre relacje są bardziej szczęśliwi, żyją dłużej, są bardziej zdrowi, a procesy związane ze starzeniem się przebiegają bardziej łagodnie.
  • Pamiętaj, że nie liczy się ilość spędzonego z dzieckiem czasu, lecz jego jakość. Jakość ta budowana jest przez dobrą relację, domowe rytuały oraz rodzinne ramy, w tym zasady odnoszące się do używania mediów cyfrowych w domu.

Opracowała Kinga Domańska – pedagog

Skip to content