Kalendarz

Kalendarium na rok szkolny 2023/2024             Wersja tabelaryczna (tygodniami) TUTAJ

Lp. Termin Dzień Wydarzenie
1. 29 VIII 2023 wtorek Rada pedagogiczna organizacyjna
2. 4 IX 2023 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
3. 12 IX 2023 wtorek Rada pedagogiczna – Plan nadzoru pedagog.
4. 15 IX 2023 piątek XI Rajd Rowerowy
5. 18 IX 2023 poniedziałek Zebranie z rodzicami klas I, II, III, IV
6. 19 IX 2023 wtorek Zebranie z rodzicami klas V, VI, VII, VIII
7. 22 IX 2023 piątek Trening ewakuacji
8. 26 IX 2023 wtorek Europejski Dzień Języków
9. 27 – 28 IX 2023 środa, czwartek Zdjęcia dla klas 1-8
10. 2 X 2023 poniedziałek Otrzęsiny klas IV, Dzień Chłopaka
11. 13 X 2023 piątek Święto Patrona Szkoły, Dzień Nauczyciela 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej 
12. 14 X 2023 sobota Dzień Edukacji Narodowej 
13. 16 X 2023 poniedziałek Dzień Papieski, Papieskie kremówki
14. 18 X 2023 środa Rada pedagogiczna szkoleniowa
15. 26 X 2023 czwartek Pasowanie na ucznia – uroczystość dla klas I
16. 1 XI 2023 środa Wszystkich Świętych – dzień wolny
17. 2 XI 2023 czwartek Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dodatkowy
18. 10 XI 2023 piątek Akademia z okazji Święta Niepodległości
19. 11 XI 2023 sobota Narodowe Święta Niepodległości
20. 14 XI 2023 wtorek Zebranie z rodzicami klas I, II, III, IV
21. 15 XI 2023 środa Zebranie z rodzicami klas V, VI, VII, VIII
22. 23 XI 2023 czwartek Rada pedagogiczna
  23.   5, 6, 7 XII 2023 wtorek środa czwartek   Egzamin próbny dla klas VIII
  24.   do 11 XII 2023   poniedziałek Informacja do rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonych ocenach                                   zachowania
25. 20 XII 2023 środa Spotkanie opłatkowe dla nauczycieli, RR, SU
26. 23 XII – 1 I 2024   Zimowa przerwa świąteczna
27. 2 I 2024 wtorek Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dodatkowy
28. do 4 I 2024 czwartek Wystawienie ocen śródrocznych
29. 6 I 2024 sobota Święto Trzech Króli
30. 11 I 2024 czwartek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
31. 15 I – 28 I 2024   Ferie zimowe
32. 29 I 2024 poniedziałek Początek II semestru
33. 30 I 2024 wtorek Zebranie z rodzicami klas I, II, III, IV
34. 31 I 2024 środa Zebranie z rodzicami klas V, VI, VII, VIII
35. 6 II 2024 wtorek Rada pedagogiczna – podsumowanie  I sem.
36. 25 III 2024 poniedziałek Rada pedagogiczna – zaopiniowanie projektu arkusza organizacji roku szkolnego 2024/2025
37. 28 III – 2 IV 2024   Wiosenna przerwa świąteczna
38. 5 IV 2024 piątek Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju 
39. 17 IV 2024 środa Zebranie z rodzicami klas I, II, III, IV
40. 18 IV 2024 czwartek Zebranie z rodzicami klas V, VI, VII, VIII
41. 22 IV 2024 poniedziałek Dzień Ziemi
42. 24 IV 2024 środa Szkolny Dzień Profilaktyki
43. 30 IV 2024 wtorek Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
44. 1 V 2024 środa Święto Pracy – dzień wolny
45. 2 V 2024 czwartek Święto Flagi – dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dodatkowy
46. 3 V 2024 piątek Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny
47. 7 V 2024 wtorek Rada pedagogiczna – procedury egzaminu
48. 9 V 2024 czwartek Dzień Unii Europejskiej
49. 10 V 2024 piątek Jarmark św. Stanisława
  50.   14, 15, 16 V 2024 wtorek środa czwartek   Egzamin ósmoklasisty
  51.   do 17 V 2024   piątek Informacja do rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonych ocenach zachowania
52. 30 V 2024 czwartek Boże Ciało – dzień wolny od zajęć edukacyjnych
53. 31 V 2024 piątek Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dodatkowy
54. do 3 VI 2024 poniedziałek Wystawienie propozycji wszystkich ocen
55. 8 VI 2024 sobota Dzień Rodziny, Dzień Dziecka – Piknik
56. do 10 VI 2024 poniedziałek Wystawienie ocen końcoworocznych
57. 17 VI 2024 poniedziałek Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
58. 17 VI 2024 poniedziałek Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dodatkowy
59. 20 VI 2024 czwartek Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII i VII
60. 21 VI 2024 piątek Zakończenie roku szkolnego dla klas I-VI
61. 24 VI 2024 poniedziałek Rada pedagogiczna analityczna – podsumowanie               II semestru roku szkolnego 2023/2024
62. 24 VI – 31 VIII 2024   Ferie letnie

Źródło: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.)

Skip to content