Kalendarz

Kalendarium na rok szkolny 2021/2022 (tygodniami)                Wersja tabelaryczna w PDF
Lp.
Termin
Dzień
Wydarzenie
1.
27 VIII 2021
piątek
Rada pedagogiczna organizacyjna
2.
1 IX 2021
środa
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
3.
9 – 10 IX 2021
czwartek piątek
Zdjęcia dla klas 1-8
4.
14 IX 2020
wtorek
Rada pedagogiczna – Plan nadzoru pedagogicznego
5.
15 IX 2021
środa
Trening ewakuacji
6.
15 IX 2021
środa
Zebranie z rodzicami klas I, II, III, IV
7.
16 IX 2021
czwartek
Zebranie z rodzicami klas V, VI, VII, VIII
8.
16 IX 2021
czwartek
IX Rajd Rowerowy
9.
27 IX 2021
poniedziałek
Europejski Dzień Języków
10.
30 IX 2021
czwartek
Otrzęsiny klas IV, Dzień Chłopaka – dyskoteka
11.
4 X 2021
poniedziałek
Dzień otwartych drzwi – spotkanie z rodzicami
12.
13 X 2021
środa
Święto Patrona Szkoły, Dzień Nauczyciela
13.
14 X 2021
czwartek
Dzień Edukacji Narodowej
14.
15 X 2021
piątek
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dodatkowy
15.
15 X 2021
piątek
Rada pedagogiczna szkoleniowa
16.
18 X 2021
poniedziałek
Dzień Papieski, Papieskie kremówki
17.
27 X 2021
środa
Pasowanie na ucznia – uroczystość dla klas I
18.
1 XI 2021
poniedziałek
Wszystkich Świętych – dzień wolny
19.
10 XI 2021
środa
Akademia z okazji Święta Niepodległości
20.
11 XI 2021
czwartek
Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny
21.
12 XI 2021
piątek
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dodatkowy
22.
16 XI 2021
wtorek
Zebranie z rodzicami klas I, II, III, IV
23.
17 XI 2021
środa
Zebranie z rodzicami klas V, VI, VII, VIII
24.
1 XII 2021
środa
Rada pedagogiczna szkoleniowa
25.
6 XII 2021
poniedziałek
Dzień otwartych drzwi – spotkanie z rodzicami
26.
7, 8, 9 XII 2021
wtorek
środa
czwartek
Egzamin próbny dla klas VIII
27.
do 19 XII 2021
poniedziałek
Informacja do rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonych ocenach zachowania
28.
21 XII 2021
wtorek
Spotkanie opłatkowe dla nauczycieli, RR, SU
29.
23 XII – 2 I 2022
Zimowa przerwa świąteczna
30.
6 I 2022
czwartek
Święto Trzech Króli – dzień wolny
31.
7 I 2022
piątek
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dodatkowy
32.
do 12 I 2022
środa
Wystawienie ocen semestralnych
33.
19 I 2022
środa
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
34.
24 I 2022
poniedziałek
Początek II semestru
35.
24 I 2022
poniedziałek
Zebranie z rodzicami klas I, II, III, IV
36.
25 I 2022
wtorek
Zebranie z rodzicami klas V, VI, VII, VIII
37.
26 I 2022
środa
Rada pedagogiczna – podsumowanie  I sem.
38.
31 I – 13 II 2022
Ferie zimowe
39.
7 III 2022
poniedziałek
Dzień otwartych drzwi – spotkanie z rodzicami
40.
16 III 2022
środa
Rada pedagogiczna szkoleniowa
41.
6 IV 2022
środa
Rada pedagogiczna – zaopiniowanie projektu arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023
42.
7 IV 2022
czwartek
Zebranie z rodzicami klas I, II, III, IV
43.
8 IV 2022
piątek
Zebrania z rodzicami klas V, VI, VII, VIII
44.
14 – 19 IV 2022
Wiosenna przerwa świąteczna
45.
27 IV 2022
środa
Szkolny Dzień Profilaktyki
46.
29 IV 2022
piątek
Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
47.
1 V 2022
niedziela
Święto Pracy
48.
2 V 2022
poniedziałek
Święto Flagi – dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dodatkowy
49.
3 V 2022
wtorek
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny
50.
6 V 2022
piątek
Jarmark św. Stanisława
51.
9 V 2022
poniedziałek
Dzień Unii Europejskiej
52.
18 V 2022
środa
Rada pedagogiczna – procedury egzaminu
53.
19 V 2022
czwartek
Zebranie z rodzicami klas I, II, III, IV
54.
20 V 2022
piątek
Zebranie z rodzicami klas V, VI, VII, VIII
55.
do 20 V 2022
piątek
Informacja do rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i obniżonych ocenach zachowania
56.
24, 25, 26 V 2022
wtorek
środa
czwartek
Egzamin ósmoklasisty
57.
4 VI 2022
sobota
Dzień Rodziny, Dzień Dziecka – Piknik
58.
6 VI 2022
poniedziałek
Dzień otwartych drzwi – spotkanie z rodzicami
59.
do 6 VI 2022
poniedziałek
Wystawienie propozycji wszystkich ocen
60.
do 13 VI 2022
poniedziałek
Wystawienie ocen końcoworocznych
61.
15 VI 2022
środa
Bal dla klas VIII
62.
16 VI 2022
czwartek
Boże Ciało – dzień wolny od zajęć edukacyjnych
63.
17 VI 2022
piątek
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – dodatkowy
64.
20 VI 2022
poniedziałek
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
65.
23 VI 2022
czwartek
Zakończenie roku szkolnego dla klas VIII
66.
24 VI 2022
piątek
Zakończenie roku szkolnego dla klas I, II, III, IV, V, VI, VII
67.
27 VI 2022
poniedziałek
Rada pedagogiczna analityczna – podsumowanie               II semestru roku szkolnego 2021/2022
68.
25 VI – 31 VIII 2022
Ferie letnie