Plan pracy

AKCJE STAŁE:
• wywieszanie informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego,
• informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach,
• współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły,
• przekazywanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronę internetową szkoły,
• współpraca z fundacjami organizującymi, akcje charytatywne,
• udział w uroczystościach szkolnych,
• działania wynikające z aktualnych potrzeb szkoły.
Wrzesień
• Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2021/2022.
• Dzień Chłopaka- życzenia.
• Współudział w akcji Sprzątania Świata.
• Światowy Dzień Orderu Uśmiechu – projektowanie orderu dla bliskiej osoby – wystawa prac w klasach.
• „Dzień wesołych kanapek”- akcja promująca zdrowy sposób odżywiania oraz higienę spożywania posiłków.
• Opieka nad płytą przy ulicy Prusa.
Październik
• Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły.
• Promowanie zasad kulturalnego zachowania – wykonanie gazetek: „Kodeks grzeczności”, „Kulturalny uczeń”.
• Święto Zmarłych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy.
• Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego – Konkurs plastyczny – Najciekawszy Znaczek Pocztowy – wystawa prac w klasach.
Listopad
• Śniadanie daje moc –promujemy zdrowy styl życia.
• Rozpoczęcie akcji „Przynieś karmę dla zwierzaka”.
• Światowy Dzień Pluszowego Misia – przygotowanie zabawy z misiami dla dzieci.
• Andrzejki – dzień świętowania.
Grudzień
• Mikołajki – Dzień Mikołajkowej Czapki.
• Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klas.
• Boże Narodzenie – wigilie klasowe; udział w przygotowaniu świątecznego wystroju korytarzy.
Styczeń
• Dziecko w sieci – pogadanki profilaktyczne na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z Sieci.
• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 202012022.
• 13 stycznia – obchody Międzynarodowego Dnia Koszuli.
• Dzień ciszy i spokoju – nagradzanie w formie piegów najgrzeczniejszych uczniów.
• Dzień Babci i Dziadka.
Luty
• Walentynki -zorganizowanie poczty walentynkowej.
• Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej.
• Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Zima w mieście”.
Marzec
• Dzień Kobiet – dzień „bez pytania” dla dziewcząt.
• Przygotowanie i koordynacja imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny.
• Pomoc w przygotowaniu wiosennego wystroju korytarzy.
• Dzień Matematyki – konkursy matematyczne na poziomach klas.
Kwiecień
• Wielkanoc – konkurs na najpiękniejsze jajo.
• Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono.
• Wiosenna sałatka – promowanie zdrowego odżywiania poprzez wykonanie wiosennej sałatki.
• Dzień Czekolady – z uśmiechem jemy czekoladę.
Maj
• Udział w uroczystościach z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja.
• Dzień Matki -wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli SU w klasach na temat: ”Za co kocham moją mamę?”, zamieszczenie najciekawszych na stronie internetowej szkoły.
• Dzień Dobrych Uczynków – od 12 maja przez 5 dni dzieci zapisują na wyciętej z papieru dłoni dobre uczynki; 19 maja tworzą z nich klasowe drzewo dobrych uczynków.
Czerwiec
• Dzień Dziecka – udział w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji Dnia Dziecka.
• Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2021/2022.
• Kolorowy tydzień.
• Pożegnanie uczniów klas III.
• Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”.
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022, pomoc w organizacji pożegnalnego apelu.