Plan pracy i regulamin

SKŁAD SU W ROKU 2023/2024

Przewodnicząca – Zuzanna Duda kl. VIII a
Zastępca przewodniczącej – Maria Smyk kl. VII a

REGULAMIN SU

AKCJE STAŁE:

• wywieszanie informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego,

• informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach,

• współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły,

• przekazywanie informacji o działalności Samorządu Uczniowskiego na stronę internetową szkoły,

• współpraca z fundacjami organizującymi, akcje charytatywne,

• udział w uroczystościach szkolnych, • działania wynikające z aktualnych potrzeb szkoły.

Wrzesień • Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2021/2022. • Dzień Chłopaka- życzenia. • Współudział w akcji Sprzątania Świata. • Światowy Dzień Orderu Uśmiechu – projektowanie orderu dla bliskiej osoby – wystawa prac w klasach. • „Dzień wesołych kanapek”- akcja promująca zdrowy sposób odżywiania oraz higienę spożywania posiłków. • Opieka nad płytą przy ulicy Prusa.

Październik • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie życzeń dla pracowników szkoły. • Promowanie zasad kulturalnego zachowania – wykonanie gazetek: „Kodeks grzeczności”, „Kulturalny uczeń”. • Święto Zmarłych – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach żołnierzy. • Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego – Konkurs plastyczny – Najciekawszy Znaczek Pocztowy – wystawa prac w klasach.

Listopad • Śniadanie daje moc –promujemy zdrowy styl życia. • Rozpoczęcie akcji „Przynieś karmę dla zwierzaka”. • Światowy Dzień Pluszowego Misia – przygotowanie zabawy z misiami dla dzieci. • Andrzejki – dzień świętowania.

Grudzień • Mikołajki – Dzień Mikołajkowej Czapki. • Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na świąteczny wystrój klas. • Boże Narodzenie – wigilie klasowe; udział w przygotowaniu świątecznego wystroju korytarzy.

Styczeń • Dziecko w sieci – pogadanki profilaktyczne na temat zagrożeń na jakie narażone są dzieci w Internecie i zasad bezpiecznego korzystania z Sieci. • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2021/2022. • 13 stycznia – obchody Międzynarodowego Dnia Koszuli. • Dzień ciszy i spokoju – nagradzanie w formie piegów najgrzeczniejszych uczniów. • Dzień Babci i Dziadka.

Luty • Walentynki -zorganizowanie poczty walentynkowej. • Bezpieczne ferie – przygotowanie gazetki profilaktycznej. • Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Zima w mieście”.

Marzec • Dzień Kobiet – dzień „bez pytania” dla dziewcząt. • Przygotowanie i koordynacja imprezy szkolnej z okazji pierwszego Dnia Wiosny. • Pomoc w przygotowaniu wiosennego wystroju korytarzy. • Dzień Matematyki – konkursy matematyczne na poziomach klas.

Kwiecień • Wielkanoc – konkurs na najpiękniejsze jajo. • Obchody Dnia Ziemi – ubieramy się na zielono. • Wiosenna sałatka – promowanie zdrowego odżywiania poprzez wykonanie wiosennej sałatki. • Dzień Czekolady – z uśmiechem jemy czekoladę.

Maj • Udział w uroczystościach z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja. • Dzień Matki -wywiady przeprowadzone przez przedstawicieli SU w klasach na temat: ”Za co kocham moją mamę?”, zamieszczenie najciekawszych na stronie internetowej szkoły. • Dzień Dobrych Uczynków – od 12 maja przez 5 dni dzieci zapisują na wyciętej z papieru dłoni dobre uczynki; 19 maja tworzą z nich klasowe drzewo dobrych uczynków.

Czerwiec • Dzień Dziecka – udział w przygotowaniu imprezy szkolnej z okazji Dnia Dziecka. • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2021/2022. • Kolorowy tydzień. • Pożegnanie uczniów klas III. • Wykonanie gazetki profilaktycznej „Bezpieczne wakacje”. • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022, pomoc w organizacji pożegnalnego apelu.

Skip to content