Skład

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
Prezydium:
Przewodnicząca: p. Ewa Łyś (kl. II c G)
Zastępca: p. Arkadiusz Kadej (kl. II a G)
Sekretarz: p. Anna Pawluk (kl. III b G)
Członkowie:
p. Aleksandra Szymańska (kl. I a)
p. Anna Wiśniewska (kl. IV a)
p. Agnieszka Świętochowska (IV b)
p. Ewa Chromińska (kl. VII a)
p. Aleksandra Księżopolska (kl. VII b)
p. Aneta Soszyńska (kl. VII c)
p. Agnieszka Zienkiewicz (kl. II b G)
p. Justyna Izdebska (kl. II d G)
p. Anna Pluciak (kl. II e G)
p. Joanna Sosnowska (kl. II f G)
p. Agnieszka Świętochowska (kl. III a G)
p. Malina Sawicka (kl. III c G)
p. Małgorzata Smarzewska (kl. III d G)
p. Agnieszka Stefaniuk (kl. III e G)
p. Monika Brygoła (kl. III f G)
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: p. Monika Brygoła
Zastępca: p. Aneta Soszyńska
Członek: p. Joanna Sosnowska
Członek: p. Ewa Chromińska
Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
Przewodnicząca: p. Ewa Łyś (kl. I c)
Zastępca: p. Iwona Wysokińska (kl. III e)
Sekretarz: p. Arkadiusz Kadej (kl. I a)
Członkowie:
p. Agnieszka Zienkiewicz (kl. I b)
p. Agnieszka Skowron (kl. I d)
p. Anna Pluciak (I e)
p. Magdalena Stefaniak (kl. I f)
p. Agnieszka Świętochowska (kl. II a)
p. Anna Pawluk (kl. II b)
p. Malina Sawicka (kl. II c)
p. Małgorzata Smarzewska (kl. II d)
p. Maryla Kołak (kl. II e)
p. Bożena Rzewuska (kl. II f)
p. Agnieszka Dmowska (kl. III a)
p. Beata Kurowska-Socha (kl. III b)
p. Urszula Kalicka-Woźnica (kl. III c)
p. Renata Andrzejewska (kl. III d)
p. Marlena Strus (kl. III f)
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: p. Agnieszka Dmowska
Członek: p. Urszula Kalicka-Woźnica
Członek: p. Anna Pawluk