Regulaminy

Regulamin Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

Treść regulaminu

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w SIEDLCACH

treść regulaminu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ UCZNIOM KLAS I-III w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w SIEDLCACH

treść regulaminu